Simon Petrus Joseph de Sain
Grunddata
CVR-nr:
16867098
Fagsystemnøgle:
56700000000443
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovborgvej 98
7200 Grindsted
Matrikel:
1h - HESSELHO, V. STARUP
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SIMON P J DE SAIN
Adresse:
Hovborgvej 98
7200 Grindsted
Telefon:
75337329
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
20-12-2016 00:00:00, Tilsyn, Kampagne, Flydelag Fysisk tilsyn 20-12-2016 Vis
01-02-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 01-02-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
20-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. 20-12-2016 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning miljøgodkendelse efter § 16 a 09-01-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
§ 16 a miljøgodkendelse 10-01-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 a miljøgodkendelse 03-04-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis