Snaptun Fisk Export A/S - Kongsnæs Havbrug
Grunddata
CVR-nr:
38046357
P-nr:
1021928050
Fagsystemnøgle:
4d825cc5-2d5b-4350-8438-c72a7d0b3896
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Snaptunvej 21
7130 Juelsminde
Matrikel:
20b - Østrup By, Glud
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status