Affaldscenter Rom
Grunddata
CVR-nr:
14760504
P-nr:
1015754709
Fagsystemnøgle:
15634dbf-57a4-4b0a-b859-23704da2bd1a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fabjergkirkevej 28
7620 Lemvig
Matrikel:
18d - Rom By, Rom
Kommune:
Lemvig Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Nomi4s i/s
Adresse:
Hjermvej 19
7500 Holstebro
Telefon:
70200226
Email:
administration@nomi4s.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-09-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 23-01-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-05-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-05-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-11-2018 Efterkommet Vis