Grunddata
CVR-nr:
19010007
P-nr:
1025229157
Fagsystemnøgle:
048f8e6e-737f-471c-89fc-1d96f7cd696f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Blæsbjergvej 11
8722 Hedensted
Matrikel:
8ad - Remmerslund By, Hedensted
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 10-12-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 04-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 17-06-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 17-06-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 17-06-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-06-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-06-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse 17-06-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 21-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis