Torben Jakobsen
Grunddata
CVR-nr:
26648688
Fagsystemnøgle:
10d94eb5-b4dc-48d5-aa86-ce8c021cb3db
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lerdrupvej 57
8300 Odder
Matrikel:
3a - Lerdrup By, Gylling
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Anders Stougaard
Adresse:
Lerdrupvej 57
8300 Odder
Telefon:
86551847
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, kampagne LAND 2018 Fysisk tilsyn 15-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 15-12-2017 Meddelt Vis