Kasper Gerard Verkuil
Grunddata
CVR-nr:
35096264
Fagsystemnøgle:
57700000000113
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Agerkrogvej 9
6862 Tistrup
Matrikel:
2a - Agerkrog By, Tistrup
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Adkenk
Adresse:
Agerkrogvej 9
6862 Tistrup
Email:
adkenk1@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
15-10-2015 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-10-2015 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-10-2015 Vis
17-01-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-01-2019 Vis
18-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 18-02-2020 Vis
09-02-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-02-2020 Vis
09-03-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2020 Vis
20-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 20-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 28-01-2019 Meddelt Vis
28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 28-01-2019 Meddelt Vis
28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 28-01-2019 Meddelt Vis
28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 28-01-2019 Efterkommet Vis
28-01-2019 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. 28-01-2019 Efterkommet Vis
16-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken 16-03-2020 Meddelt Vis
16-03-2020 00:00:00, Indskærpelse, Affald 16-03-2020 Meddelt Vis
25-02-2020 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning 25-02-2020 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
§ 16a-miljøansøgning 04-06-2019
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
19-12-2009 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 19-12-2009 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
§ 16a-miljøgodkendelse 09-03-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis