Trafik og Ejendomme, materialeplads Bakkebølle
Grunddata
CVR-nr:
29189676
P-nr:
1019382601
Fagsystemnøgle:
20177782-fe86-4805-b549-d4b4dd09fa91
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mønsvej 130
4760 Vordingborg
Matrikel:
7000m - Bakkebølle, Vordingborg Jorder
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
811000
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 17-11-2017 Vis
Kontrol af henstilling Fysisk tilsyn 09-01-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status