FKSSLAMSON A/S
Grunddata
CVR-nr:
12510675
P-nr:
1024225166
Fagsystemnøgle:
6ede2f5f-96ac-499b-b956-9a6581a5a7ed
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lundagervej 34
8723 Løsning
Matrikel:
8b - Løsning By, Løsning
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 204. Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 17-06-2020 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 07-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse - se note 15-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse - se note 15-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse - se note 15-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse - se note 15-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse - affald 15-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse - se note 11-06-2021 Meddelt Vis