Energinet Stenlille Gaslager A/S
Grunddata
CVR-nr:
29851247
P-nr:
1014739560
Fagsystemnøgle:
7fbd2828-6a99-4daf-8a3a-3ddef89719f5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Merløsevej 1C
4296 Nyrup
Matrikel:
11m - Stenmagle By, Stenmagle
Kommune:
Sorø Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 206. Anlæg for indvinding eller lagring af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (jf. godkendelsesbelendtgørelsens bilag 4, punkt 30). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
352200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-05-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 17-10-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 24-01-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 28-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status