Myndighed Sorø Kommune
Grunddata
CVR-nr.:
29189994
P-nr.:
1003296922
Kommunenr.:
340
Adresse:
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Kontaktoplysninger
Telefon:
  • 57876000
Email:
Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder

Signaturforklaring

  • 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
  • MyndighedMyndighed
  • Miljøgodkendte virksomhederMiljøgodkendte virksomheder
  • Øvrige virksomhederØvrige virksomheder
  • LandbrugLandbrug
  • RisikovirksomhedRisikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Sorø Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
BUSKYSMINDE Kalkunfarm (IE) 1017554685 Buskysmindevej 2B, 4291 Ruds Vedby H § 12 stk 1, nr 3
Dianalund Genbrugsstation 1007529151 Industri Vest 15, 4293 Dianalund K 211
DSV Transport, Modtagelse, oplag og sortering af muldjord 1023666665 Dybendalvej 6, 4190 Munke Bjergby K 212
Duebjerggård v/ Joachim Clausen Nyrupvej 64, 4180 Sorø H § 16 b, med BAT
ELLINGEGÅRDENS GRUSGRAV APS 1001272373 Rustkammervej 80, 4180 Sorø K 206
Find Jeppesen Mink og kvæg 1002794570 Stokholtsvej 9, 4173 Fjenneslev H § 11, med BAT
Frenderupgaard (IE) 1003794318 Nyrupvej 76, 4180 Sorø H § 16 a, stk 2 nr. 1
Fuldbyejendomme ApS - terrænregulering Sorøvej 60, 4295 Stenlille K 206
HCS - Terrænregulering - Ødemarksvej 1 1002336140 Ødemarksvej 1, 4180 Sorø K 206
Holmegård v/Joachim Clausen 1020235345 Sorøvej 24, 4295 Stenlille H § 16 b, med BAT
Hovmand-Hansen Agro 1024296713 Sværdsholtevej 26, 4295 Stenlille H § 16 a, ikke IED
Hovmand-Hansen Agro 1024296713 Sværdsholtevej 13, 4295 Stenlille H § 16 b, med BAT
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S 1026505115 Smedevej 32, 4180 Sorø G 201
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S 1026505085 Industrivej 9, 4180 Sorø G 201
I/S AffaldPlus - Sorø Fjernvarme A/S 1026505107 Vedelsgade 47, 4180 Sorø G 201
Jacob Reinhold Nielsen 1009258120 Suserupvej 18, 4180 Sorø H § 16 b, med BAT
Jens Anton Guldborg Jeppesen 1002542600 Stokholtsvej 5, 4173 Fjenneslev H § 11, med BAT
Kammergave 1017947164 Tersløsevej 22, 4190 Munke Bjergby H § 16 b, med BAT
Karsholte Skytteforening 1012665675 Bakkevej 17, 4293 Dianalund J 203
Kildegård (IE) 1021492465 Saltoftevej 3, 4295 Stenlille H § 16 a, stk 2 nr. 2
KIM FELDBORG RASMUSSEN 1000831318 Ostrupvej 19, 4295 Stenlille H § 11, med BAT
Kongskilde Industries A/S 1023428977 Skælskørvej 64, 4180 Sorø A 203
Kragebjerg v/Joachim Clausen Kragebjerg 8, 4296 Nyrup H § 16 b, med BAT
Krogsgård 1002071406 Krogen 15, 4190 Munke Bjergby H § 12, stk. 1
Kørelærernes Køretekniske Anlæg 1002566599 Kalundborgvej 84, 4180 Sorø H 201
Lauferholm v/ Joachim Clausen (IE) 1003559421 Fulbyvej 54, 4180 Sorø H § 16 a, stk 2 nr. 1
Ledbjerggård (IE) Nyrupvej 40, 4296 Nyrup H § 12 stk 1, nr 2
Midtsjællands Svæveflyveklub 1006949087 Mosekærsvej 1, 4173 Fjenneslev H 202
MS Kragelunds Multiservice terrænregulering Tangagervej 6 1012876528 Tangagervej 6, 4180 Sorø K 206
NCC - Asfaltoplag og -knusning 1004845002 Lange Løng 9, 4180 Sorø K 212
NCC - Betonoplag og -knusning 1004845002 Kalundborgvej 94, 4180 Sorø K 212
Niløse Jagtforenings Flugtskydebane Åmosevej 15A, 4293 Dianalund J 203
Niløsegården 1012262864 Dianalundvej 1A, 4293 Dianalund H § 12, stk. 1
Oplag af spildevandsslam, v. HedeDanmark Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø K 212
PANKAS A/S 1010244427 Dyssevej 28, 4180 Sorø C 202
Parcelgården - v. Joachim Clausen 1020235345 Ødemarksvej 1, 4180 Sorø H § 16 b, med BAT
Rasmus Jørgensen Sandtoften 3, 4296 Nyrup H § 11, med BAT
Saltoftegård (IE) 1021492287 Saltoftevej 2, 4295 Stenlille H § 16 a, stk 2 nr. 2
Sjællands Lastvognsophug ApS 1001392277 Hestehavevej 4A, 4180 Sorø K 209
Slamlager Bodal Gods Lårupvej 34, 4295 Stenlille K 212
Slamlager Veddevej 33, ved Dansk Biogødning a/s Veddevej 33, 4295 Stenlille K 212
Slammineraliseringsanlæg, Sorø Centralrenseanlæg St. Ladegårdsvej 7, 4180 Sorø K 206
Slammineraliseringsanlæg, Stenlille Renseanlæg Skuerupvej 4B, 4295 Stenlille K 206
Sorø Genbrugsstation 1003296909 Metalvej 15, 4180 Sorø K 211
Sorø Jagt- og Naturforening/Skydeba 1012972640 Stenbjærgvej 8B, 4180 Sorø J 203
Sorø Miljøcenter Dansk Miljø og Genbrug 1025789888 Løngvej 14, 4180 Sorø K 212
Sorø Skytteforening/Skydebanen i Søskoven 1015483128 Ringstedvej 77A, 4180 Sorø J 203
Stenlille Grusgrav ApS - oplag og oparbejdning af beton, tegl og jord 1023730002 Omkørselsvejen 1A, 4295 Stenlille K 212
SYDVESTSJÆLLANDS KLOAKSERVICE A/S 1000796503 Stenstrupvej 3, 4180 Sorø 5.5
Terrænregulering Frenderupvej 3 1002336140 Hvissingevej 100, 2600 Glostrup K 206
Toftegård - v. Joachim Clausen (IE) Frenderupvej 1, 4180 Sorø H § 12 stk 1, nr 2
Tranemosegård I/S 1009074348 Stenstrupvej 6, 4180 Sorø H § 16 b, med BAT
Tærrenregulering HCS Frendevej 1 1002336140 Frenderupvej 1, 4180 Sorø K 206
Vanløsegård (IE) 1021598859 Vanløsevej 24, 4370 Store Merløse H § 16 a, stk 2 nr. 2
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
Alfa Bogtryk 1001890324 Finlandsvej 4, 4180 Sorø E 51
Almagården 1027667488 Øbrovej 12, 4295 Stenlille H § 16 b, uden BAT
ALSLIB Metalsliberi 1000717424 Mejerivej 7, 4296 Nyrup A 52
Anja Juhler Nielsen 1010402103 St. Ladegårdsvej 15, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Asa-Lift A/S 1002334136 Metalvej 2, 4180 Sorø MVB
Asiros Nordic A/S 1021461985 Kirkebjergvej 1, 4180 Sorø E 61
Assentorplund Assentorpvej 98, 4295 Stenlille H § 16 b, uden BAT
Atterup Vænge 11 (Stalde) 1002071406 Atterup Vænge 11, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Au2Rep 1020579613 Industrivej 7, 4180 Sorø Autoværksteder
Autocenter Midtsjælland ApS 1028256430 Atterup Vænge 2, 4293 Dianalund Autoværksteder
Autogården Fjenneslevmaglevej 45, 4173 Fjenneslev Autoværksteder
Automeccanica Energivej 1, 4180 Sorø Autoværksteder
Automester Broby Auto 1002424528 Norgesvej 5, 4180 Sorø Autoværksteder
Bent Toft Viuf 1001994145 Mosekærsvej 4, 4173 Fjenneslev H § 10
Bjarne Bloch Lundhøjvej 19, 4180 Sorø Landbrug
Bjernede Silowrap 1018453408 Bjernedevej 4, 4180 Sorø Landbrug
Bjælkehøj Entreprenør ApS 1013495153 Kirkebjergvej 13, 4180 Sorø H 51
Blichers Totalentreprise 1009465363 Skovvej 65, 4291 Ruds Vedby § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling
Bodal Gods 1005025125 Lårupvej 34, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
Bramnæs Maskinudlejning 1007645496 Tjørntvedvej 24, 4295 Stenlille H 51
Brandsagergård (ophørt i CHR juli 2022) Alstedvej 76, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Brandsmark Smede- og Maskinværksted 1001708844 Brandsmarkvej 2, 4180 Sorø A 53
Brdr. Brix I/S 1011006473 Bjernedevej 53B, 4180 Sorø H 51
Brdr. Spliid I/S Slettevej 24, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Brix Autoreparation v/Paw Olsen 1006377333 Fyrrevejen 5, 4180 Sorø Autoværksteder
Broby Pelsdyrfarm 1000753592 Strandvejen 3, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Bøgeris Transportbånd A/S 1012657001 Kragelundsvej 8, 4180 Sorø A 53
Carpaint 1016700505 Stenmaglevej 33, 4295 Stenlille Autoværksteder
CD Rørtek v/ Carsten Daugaard Bakkevej 9, 4293 Dianalund A 53
Charlie Heart 1021690011 Tjørntvedvej 16, 4295 Stenlille D 53
Circle K Dianalund 1021479124 Karsholtevej 35A, 4293 Dianalund Autoværksteder
CJ Stainless Solution A/S 1028670164 Stenmaglevej 20A, 4295 Stenlille MVB
Conradineslyst 1000355857 Conradineslyst 1, 4291 Ruds Vedby HG § 1 stk. 1
Dansk Genbrugs Service 1027092450 Bjernedevej 5, 4180 Sorø K 52
DBI Plastics A/S 1000398714 Stationsvej 5, 4295 Stenlille D 59
DBI Plastics A/S - Stenmagle 1013255926 Stenmaglevej 20D, 4295 Stenlille D 59
Destek ApS 1027990068 Orebovej 29, 4293 Dianalund D 51
Dianaflex ApS 1000707194 Tersløsevej 1, 4293 Dianalund E 52
DIANALUND ENTREPRISE ApS 1011062551 Vildmosevej 5, 4293 Dianalund H 51
DIANALUND MASKINUDLEJNING ApS 1019266369 Vildmosevej 5, 4293 Dianalund H 51
DitoBus Linjetrafik A/S Kragelundsvej 6, 4180 Sorø H 51
DK SERVICE DIANALUND ApS Våseskov 3, 4293 Dianalund Autoværksteder
Don Plast A/S 1001774001 Industrivej 11, 4180 Sorø D 59
DUEBJERG AUTO V/EDUARD RASMUSSEN 1000208364 Nyrupvej 68, 4180 Sorø Autoværksteder
Dyrhavegård Flinterupvej 12, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Dyssegård Kulbyvej 48, 4291 Ruds Vedby HG § 1 stk. 1
Ea og John Isaksen 1014574723 Tygestrupvej 5, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
Enemærkegaards Hereford v/Benny Arends Juliedalvej 13, 4180 Sorø H § 10
Entreprenør Jes Pedersen, SORØ ApS 1018618695 Brobyvej 89B, 4180 Sorø H 51
Entreprenørfirmaet Erik Stigsgaard 1000255198 Lyngevej 16, 4180 Sorø H 51
Entreprenørforretning ved Ole Kildegaard 1008239629 Strandvejen 20, 4180 Sorø H 51
Erik Mogens Nielsen Kokærvej 1, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
F. I. Motorcykler A/S 1002663433 Pedersborg Torv 13, 4180 Sorø Autoværksteder
f24 1017711233 Holbækvej 97, 4180 Sorø Autoværksteder
FALCKS REDNINGSKORPS A/S 1003125678 Birkevej 20, 4291 Ruds Vedby H 51
Find Jeppesen Åmosevej 16, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Finn Jørgensen 1002800649 Stokholtsvej 58, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Fjenneslev Autoværksted 1002495794 Ringstedvej 106, 4173 Fjenneslev Autoværksteder
Fjenneslev Entreprenørforretning Ap 1002808560 Tornmarksvej 1, 4173 Fjenneslev H 51
Fjenneslev Møllegård Fjenneslevmaglevej 17, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
FORPAGTER PER ØSTERGAARD NIELSEN 1001994935 Pedersborg Huse 26, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
FREDE NIELSEN 1003774927 Kalundborgvej 39, 4291 Ruds Vedby HG § 1 stk. 1
Fredslund Auto- og Maskinværksted 1001996008 Juliesmindevej 25, 4180 Sorø A 53
Frilund Biler v/Benny Frilund 1002670944 Industri Vest 2, 4293 Dianalund Autoværksteder
Frølund v. Kim Nielsen Sorøvej 64, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
G M Entreprise Ivs Nødbrøndsvej 6, 4180 Sorø Landbrug
Gammel Toftegaard Alstedvej 21, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Georg Ejlersen & Søn A/S Pedersborg Torv 9, 4180 Sorø Autoværksteder
Gert Kristiansen 1002853615 Rødengvej 8, 4180 Sorø Landbrug
Gilbrosten Krøjerupvej 13A, 4180 Sorø B 51
Glyholt Autoværksteds Eftf. Aps 1001704801 Skellebjergvej 5, 4293 Dianalund Autoværksteder
Guldregn v/Anja Karina Finderup 1014316244 Absalonsgade 8, 4180 Sorø A 51
Guldsmedeværkstedet 1005148521 Brandsmarkvej 9, 4180 Sorø A 51
Guleagergård v Tybjerggaard invest ApS Ringstedvej 233, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Gyrstingevej 132 Gyrstingevej 132, 4180 Sorø Landbrug
GÅRDEJER MOGENS LARSEN 1000382644 Ugerløsevej 20, 4296 Nyrup HG § 1 stk. 1
Halvorsen & Hansen Sorøvej 67, 4296 Nyrup HG § 1 stk. 1
Hanne Aase Nielsen Alstedvej 82, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Hans Arne Nielsen Vestermarken 9, 4291 Ruds Vedby HG § 1 stk. 1
Hans Ranvig 1001709384 Næstvedvej 73, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Hans-Henrik Jensen, Hybengård 1001703842 Skelbækvej 11, 4173 Fjenneslev Landbrug
Hededanmark Sorø 1017608505 Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø H 51
HEJ TØMREREN ApS 1000836564 Bakkevej 18, 4293 Dianalund E 52
Henrik Kirkebække Alstedvej 78A, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Hjorthøj Auto v/ Hans Erik Jensen 1013009941 Hjorthøjvej 6, 4291 Ruds Vedby Autoværksteder
Husbjerggaard Autoværksted Døjringevej 48, 4180 Sorø Autoværksteder
Husbjerggård v/ Emil Stigler Døjringevej 48, 4180 Sorø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Husrækkens værksted 1011779405 Døjringe Huse 8, 4180 Sorø Autoværksteder
Hørkram Foodservice A/S 1002721829 Centervej 1, 4180 Sorø H 51
I/S Skolegården 1013030746 Sorøvej 52, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
I/S Toftegården Frenderupvej 1, 4180 Sorø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Irmagården - Husdyrhold ved Thomas Due Kongstedvej 25, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
J.H. Jensen og Søn A/S 1000811915 Tjørntvedvej 5, 4295 Stenlille E 52
Jan Breum Rønne Fulbyvej 35, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Jan Knud Hansen 1003470827 Stokholtsvej 66, 4173 Fjenneslev H § 10
Jens Nygaard Nielsen Borødvej 5, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Johannes Bagge Lyder Andersen 1002596804 Lorupvej 11, 4180 Sorø Landbrug
Kaj Andersen og Sønner ApS 1013216017 Fulbyvej 5, 4180 Sorø H 51
Karin Skovrød 1015113339 Gulagervej 2, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Kim Larsens Tivoli 1022346357 Kammergavevej 10, 4190 Munke Bjergby H 51
Kirsten Saldern Larsen 1002341507 Sorøvej 10, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Klaus Hove Christensen Slettevej 26, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
KLP Tømrer & Snedkerfirma v/Knud L. Pedersen 1012957595 Skellebjergvej 15, 4293 Dianalund E 52
Knud Schack Larsen 1001299948 Sasserbrovej 27, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
KODIAK COMMUNICATIONS ApS 1004051301 Bromme Østermark 25, 4190 Munke Bjergby Landbrug
Kolonien Filadelfia Særforsorgsinst 1007718574 Kolonivej 1, 4293 Dianalund E 52
Kongsted Entreprenørforretning Aps 1009147167 Kongstedvej 44, 4293 Dianalund H 51
KOPP SORØ A/S 1016553987 Fulbyvej 4A, 4180 Sorø E 52
Kragebjerg Landbrugsfællesskab 1002523761 Kragebjerg 1, 4296 Nyrup H § 10
Krøjerup Maskinstation 1002435980 Veddevej 23, 4295 Stenlille H § 16 b, uden BAT
L.A. Entreprise 1000425552 Ugerløsevej 16, 4296 Nyrup H 51
Landmand Henning Søvsø Frandsen 1000362141 Bjernedevej 11, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
LANDMAND KAJ VERNER CHRISTIANSEN 1002851685 Skellebjergvej 38, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Landsbyens Auto Skælskørvej 58, 4180 Sorø Autoværksteder
Langagergård 1002363807 Merløsevej 14, 4296 Nyrup H § 10
Langevadgård 1000382632 Dambrovej 1, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Langtoftegård Hestecenter 1024583496 Langtoftevej 6, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Leif Andersen Ugerløsevej 16, 4296 Nyrup HG § 1 stk. 1
Lindenskov ApS 1023124404 Bjernedevej 56, 4180 Sorø E 70
Lindrand A/S Fulbyvej 53, 4180 Sorø H 51
Linds Truck og Maskinhandel 1003582262 Døjringevej 44, 4180 Sorø H 51
Lisbeth Søndergaard Petersen 1001103588 Nødbrøndsvej 15B, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Lohmann Denmark Tornmarksvej 17, 4173 Fjenneslev H § 10
Louise Agerbo og Klaus Krogstrup Vanløse Sand 4, 4370 Store Merløse H § 16 b, uden BAT
Lyng Ridecenter I/S 1012167330 Lange Løng 6, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Lysen Biler A/S 1016758686 Nørrevej 1A, 4180 Sorø Autoværksteder
Maria Prokesch 1014295727 Østergade 7, 4180 Sorø A 51
Midtsjællands Autolakering ApS 1028670148 Atterup Vænge 2, 4293 Dianalund Autoværksteder
Mipex v. Michael Pedersen Næstvedvej 77, 4180 Sorø A 53
MIS Recycling 1004509501 Løngvej 14, 4180 Sorø H 51
MOGENS KNUDSEN 1002081047 Rødengvej 33, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Monica Borup Olsen & Søren Spangkær Gulagervej 9, 4173 Fjenneslev Landbrug
Mølbro Production A/S 1023297988 Suserupvej 43, 4180 Sorø MVB
MØLLESTEDET - LISBETH AASTRUP CHRIS Munke Bjergbyvej 45, 4190 Munke Bjergby HG § 1 stk. 1
Nemesis Service v/Tommy Flauensgaard Slagelsevej 3, 4180 Sorø Autoværksteder
NIELS BØJE PETERSEN 1001393509 Kragebrovej 1, 4293 Dianalund H § 16 b, uden BAT
Niels Hansen Ugerløsevej 3, 4296 Nyrup H § 10
Niels Holm 1000689470 Smedelodden 11, 4291 Ruds Vedby E 52
Niels Pedersen udspredning af afgasset biomasse 1001692000 Lynge Byvej 27, 4180 Sorø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Nikolaj's Auto 1014617643 Dansbrovej 13, 4180 Sorø Autoværksteder
Nygaards Turist & Minibusser Fulbyvej 4T, 4180 Sorø H 51
NYRUP PLAST A/S 1000531341 Kannikevej 1, 4296 Nyrup § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling
OK A.M.B.A. 1003059024 Industri Vest 4, 4293 Dianalund Autoværksteder
Ole Frits Møller 1002329200 Kragerupvej 4A, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Ole Henning Ring 1000093461 Løngvej 7, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Orebo Træindustri A/S Orebovej 15, 4295 Stenlille E 52
PANK & CO /v Dennis Laursen 1006105024 Holmevejen 17, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Peer Mark Niemann Næstvedvej 79, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
PELSDYRAVLER OLE BERTELSEN 1002762392 Kyringevej 109A, 4296 Nyrup H § 10
Per Johannes Nielsen 1000531535 Bjernede Kirkevej 15, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Per Kock Larsen Bjernede Kirkevej 16, 4180 Sorø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Peters Auto v/Peter Hansen 1000418430 Fulbyvej 42, 4180 Sorø Autoværksteder
Planova Shop System ApS/Bruno Hansen Furniture DK ApS 1018314378 Egestubben 1, 4180 Sorø E 52
Poul W. Jensens Eftf. ApS Holbækvej 112, 4180 Sorø A 53
Rolandsgården Frenderupvej 8, 4100 Ringsted HG § 1 stk. 1
Ruds-Vedby Autolakering ApS 1009183295 Jernbanegade 10D, 4291 Ruds Vedby Autoværksteder
Sandgaarden v/Iben Barnstein Sørensen 1009340900 Stokholtsvej 29, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Scania Danmark A/S Sorø 1017206946 Ringstedvej 41, 4180 Sorø Autoværksteder
SCANSTEEL PRODUCTION A/S Kragebrovej 2, 4293 Dianalund A 53
SERVICESTATIONEN NÆSTVEDVEJ 4. SORØ ApS 1000096496 Næstvedvej 4, 4180 Sorø Autoværksteder
Shell - Vaskehal 1024093529 Alleen 5, 4180 Sorø Autoværksteder
SKB Kontor- & Butiksinventar 1002710968 Haverupvej 39, 4180 Sorø E 52
Skellebjerggård 1024569663 Tersløsevej 3, 4293 Dianalund Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Skelleris Plantage Præsteskov 6, 4293 Dianalund Landbrug
Skovsrødgård ApS Haverupvej 42, 4180 Sorø Landbrug
Slagelse Brand og Redning - Beredskab Sorø 1026521218 Kongebrovej 7, 4180 Sorø H 51
Smidstrupgård I/S c/o Michael Oxlund 1025318028 Tersløsevej 15, 4190 Munke Bjergby H § 16 b, uden BAT
Sommerfarm Jens Jeppesen Kragerupvej 4B, 4293 Dianalund HG § 1 stk. 1
Sorø Autoimport & Montageservice Juliesmindevej 20, 4180 Sorø Autoværksteder
Sorø Automester ApS v/ Søren Hansen Finlandsvej 5, 4180 Sorø Autoværksteder
Sorø Autoteknik Depotvej 6, 4180 Sorø Autoværksteder
Sorø Bilcenter ApS 1014599785 Holbækvej 108, 4180 Sorø Autoværksteder
Sorø Bioenergi - Sorø Fjernvarme A/S 1026210190 Kragelundsvej 12, 4180 Sorø MCP
Sorø Dækcenter v/Rune Pedersen 1008875878 Fulbyvej 17, 4180 Sorø Autoværksteder
Sorø Fjerkrækoloni 1015074724 Apotekervej 27, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Sorø Kommunes maskinoplag i Dianalund Holbergsvej 63, 4293 Dianalund H 51
Sorø Maskinindustri A/S 1002315443 Egestubben 2, 4180 Sorø MVB
Sorø Maskinudlejning 1015471448 Metalvej 29, 4180 Sorø H 51
Sorø Materielgård 1003296867 Industrivej 10, 4180 Sorø H 51
Sorø Vognmandsforretning v/Preben Lund Vilhelmsen Nyrupvej 100, 4180 Sorø H 51
Spånebrogård Krøjerup Overdrev 1, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Stald Nordskov Nordskovvej 10, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
STENHØJGÅRD V/NIELS JØRGEN LARSEN 1002526590 Hestehavevej 8, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Stenlille Auto v/Svend Sørensen Råbjergvej 2, 4295 Stenlille Autoværksteder
Stenlille Haveaffaldsplads 1008351097 Banevænget 9, 4295 Stenlille K 52
Stenlille Hegn og Legepladsudstyr A 1002640551 Banevænget 7, 4295 Stenlille E 52
Stenlille Materielgård 1003297048 Banevænget 8, 4295 Stenlille H 51
Stenlille Ridecenter 1010160290 Ostrupvej 18, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
Stenmagle Maskinstation v./ Jens Stilling Nielsen 1002763260 Engkrogen 12, 4295 Stenlille Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Stig Søndergaard Nielsen 1007903258 Stenmaglevej 45, 4295 Stenlille Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Store Ladegård Svineproduktion i lejede stalde 1018698060 St. Ladegårdsvej 5A, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Storebjerggård Aps Skelbækvej 9, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Søgård Sorøvej 25, 4295 Stenlille Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Tage Hansens Guldsmedie v/Anne- Birte Hansen 1013736606 Rolighedsvej 7, 4296 Nyrup A 51
Tersløse Auto ApS 1021531886 Holbergsvej 131, 4293 Dianalund Autoværksteder
Thomas Rene Larsen Broby Overdrev 5, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Thorbjørn K. Nielsen 1023566288 Engelsborgvej 9, 4173 Fjenneslev HG § 1 stk. 1
Tommy Mikkelsen 1015784160 Dyssevej 26, 4180 Sorø Landbrug
Torben Højlund Hansen Plantagevej 5, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Traktor og Entreprenørservice ApS 1027087236 Lange Løng 16, 4180 Sorø A 53
Tuelsøgård 1021400919 Søbredden 1, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Ulla & Kristian Bech Lindebjærgvej 23, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Uno-X Ringstedvej 26, 4180 Sorø Autoværksteder
Vanløse Sand 6 Vanløse Sand 6, 4370 Store Merløse HG § 1 stk. 2
Varig Teknik og Miljø 1008498985 Varig Allé 1, 4180 Sorø A 53
Vaskehal - CleanTech Ejendomme 1015235167 Møllemarksvej 2, 4291 Ruds Vedby Autoværksteder
Veddegård Veddevej 31, 4295 Stenlille HG § 1 stk. 1
Vestergaard v/Michael Nielsen Hestehavevej 11, 4180 Sorø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Villy Kristian Knudsen 1022914916 Parnasvej 20, 4180 Sorø Landbrug
Vognmand Poul Hermansens A/ S 1022281859 Østervej 18, 4190 Munke Bjergby H 51
Vognmand Poul-Erik Johansen A/S 1023752936 Brandstrupvej 46, 4293 Dianalund § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling
Vognmandsfirmaet Alan Skovbo 1014573417 Energivej 2, 4180 Sorø H 51
Vores lille gård 1026412680 Løngvej 9, 4180 Sorø H § 16 b, uden BAT
Vorsholtgård v/Christina Vorsholt 1016857579 Bjernedevej 62, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
WashWorld - vaskehal Apotekervej 14, 4180 Sorø Autoværksteder
Winthers Autolak 1009769966 Depotvej 3, 4180 Sorø Autoværksteder
Zartesgård, Bent Beierholm Olsen Løngvej 20, 4180 Sorø HG § 1 stk. 1
Ødemark Hovedgård Ødemarksvej 3A, 4190 Munke Bjergby Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
AAV DÆK A/S 1021505656 Depotvej 4, 4180 Sorø Autoværksteder
Tilsyn
Titel Virksomhed Dato for offentliggørelse
Afgørelser
Titel Virksomhed Dato Status
Tilsynskampagner
Titel Offentliggørelsesdato
Miljøtilsynsplaner
Titel Gyldig fra Gyldig til Status
Tilsynsindberetninger
Titel Gyldig fra Gyldig til
Generelle sager
Titel Virksomhed Dato for offentliggørelse
Statistik
Antal aktive virksomheder samt tilsyn og håndhævelser for indeværende år
Myndighedens tilsynsindsats for indeværende år
Antal aktive virksomheder fordelt på virksomhedsgrupper for indeværende år.
Udførte tilsyn fordelt på tilsynskategori for indeværende år
Udførte tilsyn fordelt på tilsynstype for indeværende år