Affaldscenter Harpesdal
Grunddata
CVR-nr:
23795515
P-nr:
1003359142
Fagsystemnøgle:
427962e5-2aed-4559-b535-e61fd38deaf7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nørreskiftevej 41
8305 Samsø
Matrikel:
15g - Ørby By, Tranebjerg
Kommune:
Samsø Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 204. Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-06-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-06-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 04-06-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-06-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 23-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 23-08-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til omlasteanlæg 18-11-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis