Karise Vandværk a.m.b.a.
Grunddata
CVR-nr:
33287658
P-nr:
1016511443
Fagsystemnøgle:
c1e91a2d-55ae-498e-9f4b-78fd95f7582c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skolegade 15C
4653 Karise
Matrikel:
10av - Karise By, Karise
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Karise Vandværk a.m.b.a.
Adresse:
Elmevej 8
4653 Karise
Email:
admin@karise-vandvaerk.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
360000
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status