Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg
Grunddata
CVR-nr:
27210538
P-nr:
1003049158
Fagsystemnøgle:
2e7a9dbc-de84-46cb-b057-970751d0cae6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nybrovej 185
6851 Janderup Vestj
Matrikel:
23 - Kærup By, Janderup
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 206. Anlæg for indvinding eller lagring af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (jf. godkendelsesbelendtgørelsens bilag 4, punkt 30). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-06-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 26-09-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 22-09-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 10-09-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-12-2020 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 27-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-12-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 12-04-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-01-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 26-01-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse - modtageterminal til modtagelse af naturgas 12-07-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 20-06-2019 Vis