Zirq plastics A/S
Grunddata
CVR-nr:
36726008
P-nr:
1020357548
Fagsystemnøgle:
87afe0ef-d167-4c4b-9018-385d74ba6e88
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Værkstedsvej 11
4720 Præstø
Matrikel:
15t - Skibinge By, Skibinge
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 07-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-04-2019 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 06-07-2020 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 15-07-2020 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 28-07-2020 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 28-09-2020 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 29-09-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-10-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 16-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 24-03-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-11-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 30-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 30-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 30-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 30-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 30-09-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 11-10-2016 Efterkommet Vis
Påbud 22-05-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse Præstø Produkthandel KMT Aps 09-04-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse 20-12-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis