Dueholm Stutteri og Ridecenter
Grunddata
CVR-nr:
41126825
Fagsystemnøgle:
ee03e7ae-ffd2-4a9d-be0c-9779946e24db
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skovvangen 4
8722 Hedensted
Matrikel:
13e - Hedensted By, Hedensted
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Skovvangen 4
8722 Hedensted
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse pgf16b ingenBAT - Skovvangen 4, 8722 Hedensted 17-05-2024 Husdyrtilladelse Meddelt Vis