Henrik Kreutzfeldt
Grunddata
CVR-nr:
72691415
Fagsystemnøgle:
3c47e395-b529-421e-9479-c7d84453333d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kjeldbækvej 5
8300 Odder
Matrikel:
25a - Ørting By, Ørting
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK KREUTZFELDT
Adresse:
Gyllingvej 31
8300 Odder
Telefon:
86554001
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Odder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, kampagne LAND 2018 Administrativt tilsyn 10-05-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status