Oremandsgaard Gods
Grunddata
CVR-nr:
36635134
P-nr:
1003070907
CHR-nr:
91697
Fagsystemnøgle:
8cdeb0a3-8c1e-430b-91b1-c87a42598a3f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Oremandsgaard Alle 2
4720 Præstø
Matrikel:
2a - Allerslev By, Allerslev
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-09-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-09-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 22-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 23-01-2018 Efterkommet Vis
Påbud 24-10-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Accept af anmeldelse efter § 14(Skift i dyretype) 06-11-2018 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Godkendelse efter husdyrlovens § 11 22-01-2017 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Tilladelse efter husdyrlovens § 16b 11-07-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis