RPH DANMARK ApS
Grunddata
CVR-nr:
25302869
Fagsystemnøgle:
2fa3e276-0456-42f3-9051-22260d9f7e63
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skovholmvej 10
4733 Tappernøje
Matrikel:
5a - Leestrup By, Kongsted
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Munkholmvej 21
4900 Nakskov
Telefon:
24428630
Email:
jb@rphdk.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstarstilsyn bilag 2-virksomheder Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til opbevaring af affaldsfraktioner i beholder – Skovholm 10, 4733 Tappernøje 02-08-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ikke VVM-pligt for opbevaring af affaldsfraktioner i beholder 02-08-2019 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis