Bornholms Affaldsbehandling
Grunddata
CVR-nr:
26696348
P-nr:
1003307998
Fagsystemnøgle:
80fa942b-9e19-49a4-8ad1-591089467385
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Almegårdsvej 8
3700 Rønne
Matrikel:
27m - Knudsker
Kommune:
Bornholm Kommune
Vanddistrikt:
DK3
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 22-01-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-01-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 16-12-2020 Vis
Kampagne 1 2020: Overvågningsboringer Administrativt tilsyn 16-12-2020 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Fysisk tilsyn 25-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-01-2018 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 26-09-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 26-09-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 29-06-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 03-12-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til midlertidig deponering på deponeringsenhederne, celle A og celle C i en periode på maksimalt 3 år 23-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til at forhøje deponiet 09-03-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis