Bornholm Kommune
Grunddata
CVR-nr.:
26696348
P-nr.:
1003307214
Kommunenr.:
400
Adresse:
Ullasvej 23
3700 Rønne
Kontaktoplysninger
Telefon:
  • 56920000
Email:
Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder

Signaturforklaring

  • 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
  • Myndighed
  • Miljøgodkendte virksomheder
  • Øvrige virksomheder
  • Landbrug
  • Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Bornholm Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
AGK´s depot for afvandet spildevandsslam 1015325018 Lærkegårdsvej 2, 3770 Allinge K 204
Askeløkke 1000977979 Askeløkkevejen 5, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
BAF Foderblandefabrik 1010689658 Grønlandsvej 1, 3700 Rønne E 207
Baggård 1002471223 Baggårdsvej 6, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Bakkegård 1003771448 Søndre Landevej 200, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Balka Minkfarm 1007492363 Melsted Langgade 52, 3760 Gudhjem H § 11, med BAT
Bjerregård 1019515156 Søndre Landevej 75, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 1
Boderne rensningsanl. slammineralisering 1015325026 Bodernevej 30, 3720 Aakirkeby K 204
Bofa depot for lettere forurenet jord 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 207
BOFA´s Containerplads i Åkirkeby 1009026572 Brovangen 13, 3720 Aakirkeby K 211
Bofas containerplads i Hasle 1009026351 Bykærvej 12, 3790 Hasle K 211
BOFAs containerplads i Rønne 1018725017 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 211
BOFAs containerplads ved Olsker 1009026440 Rønnevej 68, 3770 Allinge K 211
Bofas containerplads Østermarie 1009026475 Lyrsbyvej 6A, 3751 Østermarie K 211
BOFAs Containerplads, Nexø Havn 1009026556 Søbækken 3, 3730 Nexø K 211
BOFAs Flaskegenbrug/Papirsortering 1009025304 Vestermarievej 48, 3700 Rønne K 206
BOFAs Komposteringsanlæg for haveaffald 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 214
Bofas komposteringsanlæg i Nexø lystskov 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 214
BOFAs møbelaffaldskværn 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 206
Bofas Nedknusningsanlæg 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 206
BOFAs omlastestation for farligt affald 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 203
Borggård og Stenbaltregård 1003773294 Hegnedevejen 14, 3720 Aakirkeby I 206
Borndal 1017584142 Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne 6.6.1
Bornholmer mink ApS 1018468669 Stensebyvejen 15, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Bornholms Affaldsbehandling (BOFA) 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 215
Bornholms Bioenergi ApS 1011364957 Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby J 205
Bornholms Jagtcenter Søndre Landevej, Aakirkeby 186j, 3720 Aakirkeby J 203
Bornholms Lakseklækkeri 1016430621 Sdr Hammer 10, 3730 Nexø I 204
Bornholms Lufthavn 1003416373 Søndre Landevej 2, 3700 Rønne H 202
Bornholms Produkthandel 1002403844 Snorrebakken 8A, 3700 Rønne K 209
Bornholms Værn 1010471822 Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne J 203
Brogård 1024401592 Søndre Landevej, Aakirkeby 73, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 2
Brogaard 1007559018 Søndre Landevej 49, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 2
Brunsgård 1007921418 Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 1
Brændegård 1002610066 Grammegårdsvej 4, 3751 Østermarie 6.6.1
Brændesgårdshaven ApS 1004654237 H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør J 204
Brændesgårdshaven ApS 1020707778 Højevejen 4, 3740 Svaneke J 204
Bukkegård 1019515202 Søndre Landevej 75, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Bækkelund 1000699591 Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Bøgely 1004587876 Salenevej 4, 3760 Gudhjem H § 11, med BAT
DAKA Denmark A/S 1003174315 Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne K 212
Dalegård 1002684889 Ladegårdsvej 4, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Dalegård 1012434231 Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle H § 11, med BAT
DDS Bornholm - Amtsbanen Bygaden 33, 3720 Aakirkeby J 203
DLG Rønne Terminal 1003063305 Norgesvej 6, 3700 Rønne E 207
Dueløkke 1000530461 Vestermarievej 73, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Dyndegård 1000919822 Skelhøjvej 5, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Ellesgård 1010775112 Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Ellesgård 1012676065 Ibskervej 35, 3740 Svaneke H § 12 stk 1, nr 2
Engegård 1005210834 Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby H § 16 a, ikke IED
ESPERSEN FÆRDIGVARE HASLE 1003056864 Strandgade 8, 3790 Hasle F 205
FISH PRO DENMARK A.M.B.A (Kuttervej 4) 1014600554 Kuttervej 4, 3730 Nexø 6.4.b.i.2
Fish Pro Denmark A.m.b.A. 1014911479 Østre Kajgade 1, 3730 Nexø 6.4.b.i.2
Folkeræsbane Bolbyvej 1015938222 Løkkegade 6, 3790 Hasle H 201
Fredensminde 1002813678 Præstegaden 8, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Frenne Skydebane Aarsdalevej 44, 3740 Svaneke J 203
Frydenlund 1002611153 Aspevej 25, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Fædresminde 1000720989 Svanekevej 59, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Gadebygård 1002757716 Gadebyvej 1, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Gadegård 1001054074 Gadegårdsvejen 6, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Gamlevældegård 1000502666 Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem 6.6.2
Gamlevældegård 1024506254 Gamlevældevej 31, 3760 Gudhjem H § 16 a, stk 2 nr. 2
Gildesgård 1003771448 Smørengevejen 3, 3720 Aakirkeby H § 16 a, ikke IED
Granegård 1002605403 Mæbyvej 4, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Grisby Aarsdalevej 28, 3740 Svaneke J 203
Hallegård 1001228574 Hallemarksvej 3, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Hasle Havns modtageplads for olieaffald 1006399591 Havnen, Hasle 23, 3790 Hasle K 203
Hasle Refractories A/S 1002980551 Kanegårdsvej 1, 3700 Rønne 3.5
Hasle Varmeværk 1014542643 Skansevej 2, 3700 Rønne G 201
Hegnsgård 1004016949 Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby H § 16 a, stk 2 nr. 2
Hindsegård 1002683493 Køllergårdsvej 3, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Hjuleregård 1007921418 Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Hjulmagergård 1003574958 Vasegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby 6.6.2
Hyldebrandsgård 1001601350 Rønnevej 130, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Hyldegård 1000502800 Røvej 7, 3770 Allinge H § 11, med BAT
Jensen Denmark A/S (Jensen 1) 1001734544 Industrivej 2, 3700 Rønne A 205
Jensen Denmark A/S (Jensen 2) 1000599144 Ejnar Jensens Vej 1, 3700 Rønne A 205
Jensen Denmark A/S (Jensen 3) 1020677879 Teknologivej 1, 3700 Rønne A 205
Jessegård 1003559068 Ølenevej 26, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Jordgenanvendelsesprojekt 1017467596 Skovløkken 4, 3770 Allinge K 206
Julegård 1000587767 Tassevej 7, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Kirkelunde 1002379197 Skolevej 8, 3700 Rønne H § 12 stk 1, nr 1
Kjøllergård 1001791165 Røvej 29, 3760 Gudhjem H § 12 stk 1, nr 2
Klemensker Halmvarmeværk 1014545111 Industrivej 1, 3700 Rønne G 202
Klintebygård 1001292682 Klintebyvejen 4, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Klinthus 1002749209 Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby H § 12, stk. 1
Koosgård 1012676065 Ibskervej 30, 3730 Neksø H § 12 stk 1, nr 1
Krusegård 1018902695 Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle H § 12 stk 1, nr 1
Ladegård 1002601391 Rundløkkevejen 1, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Ladegård 1002310672 Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne H § 12 stk 1, nr 2
Langedebygård 1001285602 Langedebyvejen 15, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Langemyregård 1000699591 Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Lausvang 1005042551 Brandsgårdsvejen 5, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Lillegård 1000283540 Præstegårdsvejen 3, 3700 Rønne H § 12 stk 1, nr 2
Ll. Bjergegård 1003482472 Bjergebakkevejen 2, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Ll. Grammegård 1000699591 Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 2
Ll. Myregård 1012434231 Fåregårdsvej 13, 3770 Allinge H § 11, med BAT
Ll. Myregård 1004016949 Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Lundegård 1003782280 Svanekevej 36, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Lynggård 1003773294 Hegnedevejen 14, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Lynggård 1000584665 Røvej 26, 3760 Gudhjem 6.6.2
Lyngtofte 1016288760 Bedegadevej 2, 3782 Klemensker H § 11, med BAT
Lærkegård 1001466975 Dueoddevej 3, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Lærkeshøj 1000538632 Hjortevej 7, 3760 Gudhjem 6.6.1
Løkkegård 1017102717 Brommevej 29, 3760 Gudhjem H § 11, med BAT
Mogens Brandt 1001396636 Ø Slamravej 8, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Munkegård 1001849810 Ibskervej 40, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Myrebygård 1019345099 Kærgårdsvej 6, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Mønstergård 1000257220 Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
NCC Industry A/S Asfalt Rønne 1003173241 Snorrebakken 28, 3700 Rønne C 202
NCC Industry A/S Bornholms Betonværk 1003173423 Snorrebakken 28, 3700 Rønne B 202
Ndr. Ellebygård 1017433101 Kirkeskolevej 9, 3751 Østermarie H § 12 stk 1, nr 2
Ndr. Kirkebogård 1002612963 Borrelyngvej 23, 3790 Hasle H § 12 stk 1, nr 2
Nedknusningsanlæg ved Nyker Strandvej 2B 1003028772 Sandemandsvej 12, 3700 Rønne K 206
Nedknusningsanlæg ved Tage Kofoed 1002300034 Haslevej 146, 3700 Rønne K 206
Nexø Halmvarmeværk 1002933170 Halmvænget 2, 3730 Neksø G 201
Nexø Havns modtageplads for olieaffald 1010651480 Sdr Hammer 10, 3730 Nexø K 203
Nordvang 1000825368 Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Nygård 1001932613 Simblegårdsvej 23, 3790 Hasle 6.6.1
Nørredal Pelsfarm I/S (Sivertshus) 1016288760 Bedegadevej 2, 3782 Klemensker H § 11, med BAT
Nørregård 1019515202 Søndre Landevej 75, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 2
Ole Almeborg A/S 1000071021 Svalhøjvej 15, 3790 Hasle A 205
Olsminde 1003771461 Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem H § 12, stk. 1
Petersborg 1012434231 Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle H § 16 b, med BAT
Pilegård Minkfarm 1018597116 Melsted Langgade 52, 3760 Gudhjem H § 11, med BAT
PL Beton A/S 1003185535 Georginehaven 82, 2765 Smørum B 202
Pluggegård 1008634439 Pluggegårdsvej 22, 3700 Rønne 6.6.2
Pæregård 1010775112 Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie I 206
Q8 Danmark A/S 1003139563 Skansevej 2A, 3700 Rønne C 201
Rangbygård 1001262227 Nybrovej 60, 3751 Østermarie I 206
Risegård 1001769526 Svalhøjvej 45, 3790 Hasle H § 12 stk 1, nr 1
Risholm 1022394785 Rosendalevej 3, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Rosmannegård 1002386647 Haslevej 148, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Rønne Havns modtageplads for spildolie 1010669827 Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne K 203
Rønne Havns oplagsplads for vindmøller 1010669827 Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne K 201
Rønne Krematorie 1002307921 Søndre Alle 22, 3700 Rønne J 202
Rønne Skytteforening v/fællesformand Jan Plantagevej, Rønne 2a, 3700 Rønne J 203
Rønne Varme A/S (reserve- og spidsbelastning) 1003308258 Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne G 201
Sandegård 1001277077 Glappevej 4, 3751 Østermarie 6.6.2
Siegård 1000720989 Svanekevej 59, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Simblegård 1012890237 Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker H § 12 stk 1, nr 2
Simonsgård 1001373201 Simonsgårdsvej 10, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Skadegård 1001262227 Nybrovej 60, 3751 Østermarie I 206
Skovgård 1003687984 Rønnevej 57, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Skovsholm 1011202426 Risevej 6, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Skovvang 1001353494 Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Skrubbegård 1003503213 Bedegadevej 48, 3782 Klemensker H § 11, med BAT
Skydebane / udendørs / ØB, 9.kr. Brommevej 25, 3760 Gudhjem J 203
Slamlagerhal St. Myregård 1002612057 Rønnevej 49, 3720 Aakirkeby K 204
Slettegård 1000850553 Ølenevej 76, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Slettegård 1012958885 Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Smedegård 1008998791 Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker H § 16 b, med BAT
Smørengegård 1003771448 Søndre Landevej 200, 3720 Aakirkeby H § 16 a, ikke IED
Smørjeppegård 1001024793 Smørjeppevej 2, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Sosegård 1003979273 Hallegårdsvejen 5, 3720 Aakirkeby H § 12, stk. 1
Spageregård 1001855183 Loftsgårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby 6.6.2
St. Bakkegård 1001645482 Søndre Landevej 90, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
St. Bukkegård 1000850553 Limensgaden 20, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
St. Frigård 1001262227 Nybrovej 60, 3751 Østermarie 6.6.1
St. Gadegård 1000486787 Hegnedevejen 26, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
St. Grammegård 1007559018 Søndre Landevej 49, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
St. Kannikegård 1000975617 Strandgade 10, 3730 Nexø H § 11, med BAT
St. Krusegård 1018006177 Dalegårdsvej 11, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 1
St. Muragård 1008317050 Bedegadevej 44, 3782 Klemensker H § 12 stk 1, nr 1
St. Risegård 1014771847 Drosselvej 6, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
St. Vibegård 1000682671 Søndre Landevej 75, 3720 Aakirkeby H § 12, stk. 1
St. Ølegård 1000481220 Havrehøjvej 1, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
St.Dammegård 1002310672 Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne H § 12 stk 1, nr 2
Staggevej 6 1001262227 Staggevej 6, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Stamperegård 1001203664 Svanekevej 37, 3751 Østermarie H § 11, med BAT
Stålegård 1003507529 Almindingsvej 31, 3720 Aakirkeby H § 16 a, ikke IED
Stålegård 1012890237 Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker H § 12 stk 1, nr 2
Svanegård 1007301630 Storegade 41, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Søndregård 1004161376 Buldregårdsvej 7, 3700 Rønne H § 11, med BAT
Tejn Havns modtageplads for olieaffald 1003307329 Havnen 3, 3770 Allinge K 203
Tingfogedgård 1003203235 Aarsdale Kirkevej 7, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Tjørnebygård 1001855183 Loftsgårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Tornegård 1008498772 Slettegårdsvejen 2, 3730 Nexø H § 11, med BAT
Tornegård 1014308632 Borrelyngvej 15, 3790 Hasle H § 12, stk. 1
Trommeregård 1003562755 Aarsballevej 2, 3700 Rønne H § 11, med BAT
V. Pilegård 1014712107 Simblegårdsvej 22, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Vallegård 1024418355 Degnebrovejen 1, 3740 Svaneke H § 11, med BAT
Vassegård 1004016949 Hegnedevejen 22, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Vellensbygård 1002310829 Vellensbyvejen 1, 3700 Rønne H § 12 stk 1, nr 2
Vestergård 1001493269 Vestermarievej 50, 3700 Rønne H § 16
Vestermarie Plantage/6. Skyttekreds Ørningevej 4, 3700 Rønne J 203
Vestre Rosendalegård 1000899377 Rosendalevej 13, 3790 Hasle H § 11, med BAT
Vestregård 1012890245 Borrelyngvej 19, 3790 Hasle 6.6.1
YX Danmark A/S 1015227911 Kraftvej 1, 3700 Rønne C 201
Zurface Produktion A/S 1012312284 Almegårdsvej 16, 3700 Rønne B 204
Zurface Produktion A/S 1012312284 Kronprinsessegade 18, 1306 København K B 204
Ø. Ellesgård 1000530424 Bygaden 12, 3720 Aakirkeby H § 11, med BAT
Ø. Kirkebogård 1003773294 Pederskervejen 10, 3730 Neksø 6.6.2
Ø. Pilegård 1017414425 Centralvej 8, 3782 Klemensker H § 16 a, ikke IED
Ø. Skovgård 1005042551 Brandsgårdsvejen 5, 3730 Nexø H § 12 stk 1, nr 2
Ølene Skydebane Plantagevej, Nexø 67, 3751 Østermarie J 203
Østerlars Halmvarmeværk 1014542643 Skansevej 2, 3700 Rønne G 201
Østre Smørengegård 1000043743 Rønnevej 50, 3720 Aakirkeby H § 12 stk 1, nr 2
Ågård 1000697745 Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby H § 16 a, stk 2 nr. 1
Aakirkeby flisvarmeværk 1014545111 Industrivej 1, 3700 Rønne G 202
Aakirkeby Motocrossklub Bygaden 13, 3720 Aakirkeby H 201
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed P-nr. Adresse Hovedakt.
A B Betonvarer v/Bent Andersen 1000067906 Fabriksvej 13, 3782 Klemensker B 51
A P Hellisen A/S 1003983128 Rønnevej 90, 3720 Aakirkeby A 53
A. P.Eriksen v/Niels P. Dahl 1010762991 Lykkesvej 7, 3720 Aakirkeby A 53
A. T. Snedkeri ApS 1019801892 Ølenevej 30, 3751 Østermarie E 52
Allinge Havns modtageplads f. olieaffald 1014781060 Sverigesvej 13, 3770 Allinge K 52
Allinge Røgeri ApS 1014597154 Sverigesvej 5, 3770 Allinge F 56
Almegård 1002612963 Borrelyngvej 23, 3790 Hasle H § 10
Andersen´s Smede & Haveservice 1001347872 Kirkeskolevej 16, 3751 Østermarie H 51
Arnager Røgeri 1017696730 Arnagervej 4, 3700 Rønne F 56
Asa Bageriet 1000728693 Østerled 33, 3700 Rønne E 56
Askelund 1002356059 Borrelyngvej 16, 3790 Hasle H § 10
Au2fix 1007417841 Almindingensvej 11, 3751 Østermarie Autoværksteder
Autoflot v/Preben Agger 1002612227 Møllevej 18, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Autohjørnet 1020996516 Avlsbrugervej 4, 3730 Nexø Autoværksteder
Autohuset Bornholm A/S 1000935759 Zahrtmannsvej 46, 3700 Rønne Autoværksteder
Axel Sørensen 1011805147 Sandemandsvej 3, 3700 Rønne A 53
BAF Klemensker 1015222715 Sct Klemensgade 1, 3782 Klemensker E 55
BAF silo Industrivej, Rønne 9, 3700 Rønne E 55
Bager Mortensen - Nexø 1004435228 Købmagergade 8, 3730 Nexø E 56
Bager Thorsen ApS 1017656801 Storegade 73, 3790 Hasle E 56
Bakkarøgeriet v/Jesper Thorngreen Lauwersen 1016983248 Østre Sømarksvej 29, 3720 Aakirkeby F 56
Bakkegård 1007304060 Dyndebyvejen 1, 3730 Nexø H § 16 b, uden BAT
Bakkegård 1009634998 Rønnevej 15, 3770 Allinge H § 16 b, uden BAT
Bakkegård 1000214211 Dammegårdsvej 14, 3782 Klemensker H § 10
Balka Miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Bat Drift Bornholm 1015632360 Nordre Kystvej 7, 3700 Rønne H 51
Bat Drift Bornholm 1015632360 Nordre Kystvej 7, 3700 Rønne Autoværksteder
Bech-Hansen & Studsgaard A/S 1003204991 Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne H 51
Beck Pack A/S Systems A/S 1001969179 Sandemandsvej 6, 3700 Rønne E 58
Beer Here Christian Skovdal Andersen 1014325642 Havnevej 8D, 3770 Allinge E 57
Bent Hansen 1008472048 Brommevej 4, 3760 Gudhjem Autoværksteder
Beredskabsstyrelsen 1003397719 Rønnevej, Allinge 3, 3770 Allinge H 51
BHS Service Center A/S 1003204991 Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne Autoværksteder
Bilcentret 1001171058 Almindingsvej 15, 3700 Rønne Autoværksteder
Bilhuset Elmer Bornholm 1023232983 Åkirkebyvej 51, 3700 Rønne Autoværksteder
Birkelund Auto 1003531585 Brovangen 21, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Bjørnegård 1001430572 Kirkebyvej 24, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
BO Auto v/Bent Ole Andersen 1017667749 Stavelund 26, 3700 Rønne Autoværksteder
Boderne miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Borgmesterbiler 1023817779 Borgmester Nielsens Vej 126, 3700 Rønne Autoværksteder
Bornbo Aps - auto 1007696171 Svanekevej 21, 3700 Rønne Autoværksteder
Bornfrost ApS 1002654733 Lillevangsvej 5, 3700 Rønne A 53
Bornholm Mørtel og Transport ApS 1002053289 Skolekrogen 6, 3740 Svaneke B 52
Bornholmersennep ApS 1011746892 Mølleby 16A, 3730 Nexø E 63
Bornholms Aluminium 2001 ApS 1008643152 Nyker Hovedgade 40, 3700 Rønne A 53
Bornholms Andelsmejeri 1001658097 Sct Klemensgade 17, 3782 Klemensker F 53
Bornholms Bremse & Koblingsservice ApS 1002757698 Rønnevej 111, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Bornholms Byggeforretning 1012348963 Olesvej 2, 3720 Aakirkeby E 52
Bornholms Elektromotor ApS 1006457628 Sydhavnsvej 3, 3700 Rønne A 54
Bornholms El-produktion A/S - vindmøller 1008145764 Skansevej 2, 3700 Rønne Landbrug
Bornholms Hospital - Køkken 1003307196 Ullasvej 8, 3700 Rønne E 61
Bornholms Minkfodercentral 1001628949 Borgergade 3, 3740 Svaneke F 54
Bornholms Mosteri 1018540599 Skansevej 8B, 3700 Rønne E 61
Bornholms regionskommune Vej & Park 1004226067 Østre Ringvej 1, 3700 Rønne Autoværksteder
Bornholms regionskommune Vej & Park, N 1004226067 Sandemandsvej 1B, 3700 Rønne Autoværksteder
Bornholms regionskommune Vej & Park, O 1004226067 Sandemandsvej 1B, 3700 Rønne Autoværksteder
Bornholms Service og Skadecenter 1021914505 Brovangen 2, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Bornholms Tidende a/s 1003045231 Nørregade 11, 3700 Rønne E 51
Bornholms Truckservice 1021153121 Nexøvej 20, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Bornholms Valsemølle 1001668844 Møllebakken 5, 3720 Aakirkeby E 55
Bornholms Vindmøllelaug II I/S 1008901240 Bredgade 13, 3730 Nexø Landbrug
Bornholms Værn 1010685024 Almegårdsvej 1, 3700 Rønne Autoværksteder
Borntek Industri 1001171058 Almindingsvej 15, 3700 Rønne A 53
Brdr. Madsen Motor 1003190733 Havnevej, Tejn 17A, 3770 Allinge A 53
Brian Pedersen 1014272832 Lundensvej 23, 3700 Rønne Autoværksteder
Brødrene Anker Hasle ApS 1001069665 Østergade 28, 3790 Hasle A 53
Byens Auto I/S 1009078629 Store Torvegade 96, 3700 Rønne Autoværksteder
Bækkegård 1000506399 Poulskervej 15, 3730 Nexø H § 16 b, uden BAT
Campus Bornholm 1004909299 Minervavej 2, 3700 Rønne Autoværksteder
Carsten Juhlin - auto 1008247052 Lyngvejen 5, 3730 Nexø Autoværksteder
CHRISTIANIA BIKES ApS 1000506260 Dammegårdsvej 22, 3782 Klemensker A 53
Christiansøpigens Sild - Kim Rømer 1016611790 Gruset 7, 3740 Svaneke E 61
Circle K 1021477954 Roskildevej 18, 2620 Albertslund Autoværksteder
Circle K 1001589027 Zahrtmannsvej 99, 3700 Rønne Autoværksteder
Citroen Bornholm 1002794193 Vangsbovej 8, 3730 Nexø Autoværksteder
Dagrofa Bornholm A/S 1002519182 Ved Lunden 18, 3700 Rønne H 51
Dalbygård 1013145519 Røstadvej 2, 3760 Gudhjem H § 10
Dalegård 1000855208 Åsedamsvej 2, 3760 Gudhjem H § 10
Dalshøj 1000506442 Kattesletsvejen 5, 3730 Nexø HG § 1 stk. 1
Dalshøj 1001821779 Brandsgårdsvejen 4, 3730 Neksø Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Degnegård 1002605518 Blykobbevej 21, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Den bornholmske Sennepfabrik 1013742959 Lykkesvej 11B, 3720 Aakirkeby E 63
Den Bornholmske Spritfabrik ApS 1004772412 Sdr Hammer 156, 3730 Nexø E 70
Devika - Lunden - køkken 1003308131 Paradisvej 83, 3700 Rønne E 61
Devika Nexø - køkken 1010436997 Paradisvej 72, 3730 Nexø E 61
Devika, Sønderbo Rønne - Køkken 1006393465 Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne E 61
Dlf-Seeds A/S 1003149295 Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby E 55
DLG Rønne Silo 1015222855 Industrivej 6, 3700 Rønne E 55
Dueodde miljøstation (Fyrvejen) 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Dueodde miljøstation (Skrokkegårdsvejen) 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Ecig - Bornholm 1018509861 Østergade 51, 3700 Rønne D 51
Egeløkke 1002347062 Moseløkkevej 5, 3770 Allinge HG § 1 stk. 1
El og Vvs-Center Bornholm ApS 1010273427 Sdr Hammer 92, 3730 Nexø A 53
Ellen Johanne Skouv 1000944186 Rønnevej 49, 3720 Aakirkeby H 51
Englyst Segenvej 10 , 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Entreprenørfirmaet Evan Olsen ApS 1020398759 Sdr. Strandvej 142, 3760 Gudhjem H 51
Entreprenørfirmaet Evan Olsen ApS 1020398759 Sdr. Strandvej 142, 3760 Gudhjem H 51
Entreprenørfirmaet Jens Møller. Gudhjem 1000842897 Stationsvej 7, 3760 Gudhjem H 51
Esbens Auto 1016275820 Sct Klemensgade 3, 3782 Klemensker Autoværksteder
Falcks Redningskorps A/S 1003124701 Ved Lunden 9, 3700 Rønne H 51
Falcks Redningsstation Nexø 1003124713 Falckvej 2, 3730 Nexø H 51
Fiskeværkstedet Nexø 1018922866 Havnen 2, 3730 Nexø F 54
Flemming Gildhoff - auto 1018643819 Strandvejen 12, 3790 Hasle Autoværksteder
Flemming Hansen 1006375561 Rønnevej 65, 3770 Allinge H 51
Flemming Svendsen 1009165521 Almindingsvej 10, 3700 Rønne A 53
FREDENSBORG v/Jens Ole Kofod 1004545826 Segenvej 19, 3700 Rønne Autoværksteder
Frennegård 1000061088 Aarsdalevej 81A, 3740 Svaneke HG § 1 stk. 1
Frigårds Maskinstation 1002612045 Hallebakken 1, 3700 Rønne H 51
Frostegård Brogårdsvej, Hasle 14, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Frostegård 1021915633 Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby H § 16 b, uden BAT
Fugato A/S 1001000155 Kannikegårdsvej 15, 3730 Nexø H 51
Futurae ApS 1014652481 Bymarken 12, 3790 Hasle Autoværksteder
Gadeby Vindpark 1001849846 Søndermarken 5, 7970 Redsted M Landbrug
Granhøj Maskinstation 1008136129 Dyndevej 11, 3751 Østermarie A 53
Gudhjem Bus v/Jørn Ole Pedersen 1012269680 Almindingensvej 68, 3751 Østermarie H 51
Gudhjem miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Gudhjem Røgeri ApS 1000781672 Ejnar Mikkelsensvej 9, 3760 Gudhjem F 56
Gudmingegård Maskinstation 1002608876 Mortingevej 1, 3760 Gudhjem H 51
Halle Lou-Møller v/Henrik Clausen 1010744233 Smallegade 7, 3730 Nexø Autoværksteder
Hallegaard Gårdbutik og pølsemageri 1002275790 Aspevej 3, 3751 Østermarie F 51
Hans-Anker Sode 1002471223 Baggårdsvej 6, 3790 Hasle H 51
Hasle Autoværksted 1013432690 Storegade 3C, 3790 Hasle Autoværksteder
Hasle Bager ApS 1017656801 Storegade 73, 3790 Hasle E 56
Hasle kutterservice 1000463108 Vesthavnsvej 22, 3790 Hasle A 53
Hasle Marina miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Hasle miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Hasle Røgeri ApS 1014714452 Søndre Bæk 20, 3790 Hasle F 56
Helletsgård 1001096889 Klinteby Kirkevej 2, 3730 Neksø H § 10
Henriks Auto- og Reparationsværksted 1000893550 Nordre Smålyngsvej 1, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Hesthavens v/Mikael Hesthaven 1001791116 Bodernevej 19, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
HGN Transport 1004567919 Industrivej 5, 3700 Rønne H 51
HJB Byggeforretning ApS 1002403522 Kaj Mogensens Vej 1, 3700 Rønne E 52
Hjorts keramik 1003692306 Krystalgade 5, 3700 Rønne B 53
Hjortsvang 1002489205 Lyrsbyvej 28, 3751 Østermarie H § 10
Holsegård 1017102717 Brommevej 29, 3760 Gudhjem H § 16 b, uden BAT
HT Elektro ApS 1000354837 Søndre Alle 38B, 3700 Rønne A 54
Hullegård 1000900522 Eskesvej 2, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Hydrema 1002949203 Brovangen 5, 3720 Aakirkeby A 53
Højvang 1001060322 Skolekrogen 5, 3740 Svaneke HG § 1 stk. 1
I Skoven 1018294741 Hønselundsvejen 8, 3730 Nexø HG § 1 stk. 1
Jan Erik Vest Svenningsen 1002612604 Kirkebyen 17, 3790 Hasle HG § 1 stk. 1
JAN-OLE´S TURISTTRAFIK 1004394907 Aarsballevej 27, 3700 Rønne H 51
JE DÆK v/Jesper Eriksen 1015537198 Rømersgade 1, 3700 Rønne Autoværksteder
Jensen Auto 1002604584 Nebbe Odde Vej 2, 3700 Rønne Autoværksteder
Jensens Bageri ApS 1016995122 Snellemark 41A, 3700 Rønne E 56
Jespers Maskinstation 1002611852 Kirkedalsvej 23, 3790 Hasle H 51
Johannes Dam og Søn A/S 1012152929 Østergade 1, 3720 Aakirkeby E 56
Jørn Ulrik Hansen 1004612017 Kalbyvejen 36, 3720 Aakirkeby A 53
Kalby Møller 1003036269 Skansevej 2, 3700 Rønne Landbrug
Karamelkompagniet ApS - Gudhjem 1018014404 Borgmester Nielsens Vej 24, 3700 Rønne E 61
Karosseriværkstedet 1001791554 Kirkebyvej 5A, 3751 Østermarie Autoværksteder
Karsten Olsen 1016145307 Stavelund 10, 3700 Rønne A 53
Kasper ApS 1001371623 Strandmarksvejen 1, 3730 Nexø A 53
Kaspers Autoværksted 1018659200 Torvegade 23, 3730 Nexø Autoværksteder
Kenn Gordon Dahlbech Strøby 1010310578 Almindingsvej 16, 3720 Aakirkeby H § 10
KH MASKINVÆRKSTED ApS 1019628864 Rabækkevej 15, 3700 Rønne A 53
Kim Myhre VVs 1001395781 Sandershøjvej 1, 3782 Klemensker A 53
Kirkedal 1000222018 Kirkedalsvej 18, 3790 Hasle H § 10
Kjærstrup Chokolade 1010571290 Hovedgade 13, 3730 Nexø E 61
Klippegård 1002610443 Lynggårdsvej 5, 3760 Gudhjem HG § 1 stk. 1
KM/DÆK - Kenneth Rene Mortensen 1017238821 Vestergade 4, 3770 Allinge Autoværksteder
Knarregård 1002609100 Stangevej 7, 3760 Gudhjem HG § 1 stk. 1
Knud Erik Pihl 1003472053 Egeløkken 12, 3700 Rønne Autoværksteder
Konditor Bager Bornholm 1016608528 Østre Ringvej 2A, 3700 Rønne E 56
Konditorbagern - Pedersker 1018517279 Pedersker Hovedgade 35, 3720 Aakirkeby E 56
Kratgård 1003061739 Kratgårdsvejen 3, 3720 Aakirkeby Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
Kratgårds Maskinstation 1003061739 Kratgårdsvejen 3, 3720 Aakirkeby H 51
Krogholm Frugt/Henrik Messerschmidt 1000966413 Kongensmark 12, 3700 Rønne E 61
Krusegård Vindmølle 1018902695 Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle Landbrug
Krækketsvej 3 1019678896 Krækketsvej 3, 3760 Gudhjem HG § 1 stk. 1
Kvickly - Rønne 1003079588 Nordre Kystvej 28, 3700 Rønne E 56
L H Bornholm 1003441326 Vestermarievej 12, 3700 Rønne A 53
Lakcentret ApS 1005161289 Sandemandsvej 29, 3700 Rønne Autoværksteder
Lauegård 1005214890 Langedebyvejen 12, 3730 Nexø HG § 1 stk. 1
Lehnsgaard 1000792570 Lykkesvej 11B, 3720 Aakirkeby E 55
Lillevang 1005210834 Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby H § 10
Ll. Gadegård 1002509590 Søndre Landevej 63, 3720 Aakirkeby HG § 1 stk. 1
Ll. Hallegård Aspevej 3, 3751 Østermarie HG § 1 stk. 1
Lyn Rens 1003768941 Sandemandsvej 5, 3700 Rønne E 60
Lyneborg 1002127793 Bjergebakkevejen 14, 3700 Rønne H § 16 b, uden BAT
Lynggård 1002601044 Bodelyngsvejen 16, 3720 Aakirkeby H § 10
M.C. Øst 1008969309 Kirkebyvej 14, 3751 Østermarie Autoværksteder
Maskincenter Bornholm ApS 1007819567 Aarsballevej 3, 3700 Rønne H 51
Maskingården Rønne ApS 1021554312 Haslevej 146, 3700 Rønne H 51
MC Nord Bornholm 1017561975 Store Torvegade 98, 3700 Rønne Autoværksteder
Michael Sørensen Bedegadevej 8, 3782 Klemensker HG § 1 stk. 1
Michaels Auto v/Michael Jensen 1011966264 Karlsgårdsvej 6, 3782 Klemensker Autoværksteder
Midtbornholms Auto A/S 1008821271 Brovangen 20, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Mosekær 1023537350 Nordre Lyngvej 1, 3782 Klemensker HG § 1 stk. 1
Mostballaden "Soldalen" 1002683961 Maegårdsvej 4, 3770 Allinge E 61
MP Auto ApS 1023070088 Hentregårdsvej 4, 3751 Østermarie Autoværksteder
Mulles Auto - Ronny Rasmussen 1020260935 Gadegårdsvejen 5, 3730 Nexø Autoværksteder
Munkedal Service v/Flemming Kofod 1015120815 Vestermarievej 10, 3700 Rønne Autoværksteder
Munkegård 1011815851 Åløsevej 15, 3760 Gudhjem H § 10
Munkerup 1000182821 Kodalsvejen 3, 3740 Svaneke H § 10
Muregård Vindmølle 1008317050 Bedegadevej 44, 3782 Klemensker Landbrug
Muremester Jens Knudsen 1008647816 Bodernevej 5, 3720 Aakirkeby K 52
Myregård Myregårdsvej 14, 3751 Østermarie H § 10
Naskegård 1002669157 Svanekevej 32, 3740 Svaneke H § 10
NB Biler 1003546428 Nexøvej 14, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
NBC Nyker Bilcenter 1010819055 Pluggegårdsvej 11, 3700 Rønne Autoværksteder
NCC Danmark A/S, Rønne Granitværk A/S 1003173320 Snorrebakken 28, 3700 Rønne A 53
NCC Industry A/S RØNNE GRANITVÆRK 1003173320 Snorrebakken 28, 3700 Rønne Autoværksteder
Netto Bageri 1021760680 ØSTER FLAK 4, 3730 Nexø E 56
Nexø Gamle Røgeri 1012813917 Stenbrudsvej 22, 3730 Nexø F 56
Nexø Smede-& maskinforretning ApS 1001998486 Industrivej, Nexø 8 , 3730 Neksø A 53
Ninger Kofoed 1001792720 Nørre Krak 2, 3790 Hasle HG § 1 stk. 1
Nordbornholm Røgeri 1001972313 Kæmpestranden 2, 3770 Allinge F 56
Nordbornholms Byggeforretning 1000254944 Kirkeplads 4, 3770 Allinge K 52
Nordbornholms Byggeforretning 1000943221 Røbrovej 6, 3760 Gudhjem K 52
Nordhøj 1000913770 Oxholmvej 11, 3760 Gudhjem HG § 1 stk. 1
Nyboes Auto ApS 1002603953 Åkirkebyvej 64, 3700 Rønne Autoværksteder
Nygård 1002684063 Klemenskervej 58, 3760 Gudhjem H § 10
Nygård 1002813678 Præstegaden 8, 3751 Østermarie H § 10
Nyholm Auto v/ Palle J. Sonne 1000214296 Udmarksvej 8, 3790 Hasle Autoværksteder
Nyker Brød 1010132181 Nyker Hovedgade 30, 3700 Rønne E 56
Nørregård 1001795330 Nørregårdsvejen 1, 3740 Svaneke HG § 1 stk. 1
OBD Teknik - auto/Bertil Friese 1012844901 Skovkrogen 4, 3700 Rønne Autoværksteder
Ole Holm ApS 1002774510 Ved Lunden 15, 3700 Rønne Autoværksteder
Ole Holm ApS 1002774510 Ved Lunden 15, 3700 Rønne H 51
Onsbæk miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Oplag af svovlsyre 1009210977 Kirkebyvej 38, 3751 Østermarie D 51
Pakke-Trans 1001003671 Ved Lunden 15, 3700 Rønne H 51
Pastariget/Finn Harild 1014464189 Aarsdalevej 81, 3740 Svaneke E 61
Pedersker miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Per Toftgaard Christensen m.fl. 1002868003 Segenvej 26, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Peugeot Koring og Lund I/S 1002420844 Åkirkebyvej 57, 3700 Rønne Autoværksteder
Pilegård 1000673582 Baunevej 9, 3720 Aakirkeby HG § 1 stk. 1
PL Entreprise A/S 1003028772 Sandemandsvej 12, 3700 Rønne H 51
Præstegårdens Maskinstation 1001340763 Kirkevej 21, 3720 Aakirkeby H 51
Q8 Service 1004731248 Nordre Kystvej 1, 3700 Rønne Autoværksteder
Q8 Service, Gudhjem 1003197933 Helligdomsvej 1, 3760 Gudhjem Autoværksteder
Q8 Service, Nexø 1018004646 Havnegade, Nexø 21, 3730 Neksø Autoværksteder
RB Handel - autoværksted 1020066888 Sdr Hammer 188, 3730 Nexø Autoværksteder
Ringebygård 1000092064 Ringebyvejen 2, 3700 Rønne H § 10
Risenlund 1002738130 Risenholmsvej 10, 3760 Gudhjem H § 10
RM Plast v/René Mortensen 1012364268 Simblegårdsvej 2, 3782 Klemensker D 57
Rosendale Vindmølleklynge 1008145764 Skansevej 2, 3700 Rønne Landbrug
Rø Auto 1000215140 Klemenskervej 20, 3760 Gudhjem Autoværksteder
Røgeriet i Svaneke 1003439358 Fiskergade 12, 3740 Svaneke F 56
Rønne Autolakering 1009782830 Industrivej 12, 3700 Rønne Autoværksteder
Rønne Fiskeforretning "Laksen" 1002473895 Øernes Kaj 1, 3700 Rønne F 54
Rønne Havns maskinsnedkeri 1010669827 Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne E 52
Sandemandsgård Vindmølleklynge 1008145764 Skansevej 2, 3700 Rønne Landbrug
Sandvig miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Schou-Jensen Auto ApS 1012230083 Værftsvej 4, 3730 Nexø Autoværksteder
Schweizerkonditoriet - Allinge 1001963583 Løsebækgade 2, 3770 Allinge E 56
SELLESBORG ENTREPRENØRFIRMA ApS 1003557016 Hovedgårdsvejen 3, 3720 Aakirkeby H 51
Shell Service 1021727047 Vesterbro 34, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Shell Service, Rundkørslen 1021727063 Zahrtmannsvej 100, 3700 Rønne Autoværksteder
Sibelco Nordic A/S "Silversand" 1001970644 Norgesvej 2, 3700 Rønne B 52
SJ Bornholm ApS 1015689486 Brovangen 18, 3720 Aakirkeby F 51
Skovfryd 1002611906 Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge HG § 1 stk. 1
Skovgård 1018006177 Dalegårdsvej 11, 3720 Aakirkeby HG § 1 stk. 1
Skovgård Kirkevej, Rutsker 7, 3790 Hasle H § 10
Skovgård 1000257165 Duebjergvej 6, 3790 Hasle H § 10
Skovminde/Remisen 1011674107 Limensgaden 5, 3720 Aakirkeby H § 10
Skovsborg 1000222390 Søndre Lyngvej 33, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Skovshøj 1001168915 Sigtemøllevejen 35, 3720 Aakirkeby H § 10
Skærpingegård 1002265152 Klemenskervej 61B, 3760 Gudhjem HG § 1 stk. 1
Smedegård 1021134062 Smedegårdsvej 32, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Snogebæk miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Snogebæk Røgeri ApS 1003965807 Hovedgade 6, 3730 Nexø F 56
Splitsgård 1008028083 Splitsgårdsvej 12, 3782 Klemensker Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold
SSG 1016935758 Møllegade 25A, 3700 Rønne E 52
St. Klintgård 1018006177 Dalegårdsvej 11, 3720 Aakirkeby H § 10
St. Vedbygård Vindmølle 1002693152 Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle Landbrug
Street Dreams Classic 1015735518 Lobbæk Hovedgade 5, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
SUPER DÆK SERVICE - BORNHOLM ApS 1000980967 Kællingebyvejen 7, 3720 Aakirkeby Autoværksteder
Svaneke Bolcher 1003471197 Plantagevej 39, 3751 Østermarie E 61
Svaneke Bryghus 1011832993 Svanevang 10, 3740 Svaneke E 57
Svaneke Brød 1019611406 Storegade 2B, 3740 Svaneke E 56
Svaneke Chokoladeri ApS 1017479659 Svaneke Torv 5, 3740 Svaneke E 61
Svaneke Slagter ApS 1018231766 Vigebakke 1A, 3740 Svaneke F 56
Svend-Erik Madsen 1016148195 Søndre Ringvej 63, 3700 Rønne A 53
Sydhavnens Motorværksted ApS 1001954056 Beddingsvej 2, 3700 Rønne A 53
Sømarken miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Søndregård 1002604845 Rønnevej 105, 3720 Aakirkeby H § 10
Tejn miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Tejn Smedeforretning ApS 1021953098 Havnevej 7, 3770 Allinge A 53
Tingsted Savværk & Emballage ApS 1010948378 Segenvej 22, 3700 Rønne E 52
Titan Lastvogne A/S 1002425779 Industrivej 14, 3700 Rønne Autoværksteder
Torben Brandt 1002457829 Gadebyvejen 1, 3730 Nexø Autoværksteder
Tornbygård Vindmøllepark K/S 1019498928 Tornbyvej 9, 3700 Rønne Landbrug
Tornhøj 1002608323 Kuregårdsvej 4, 3782 Klemensker H § 10
Torvebageren - Østermarie 1003041327 Godthåbsvej 37, 3751 Østermarie E 56
Trio Nexø 1002069220 Industrivej 6, 3730 Nexø A 53
Tværvejs Auto 1021729570 Tværvej 6, 3700 Rønne Autoværksteder
UNO-X 1000116837 Store Torvegade 96, 3700 Rønne Autoværksteder
Vang miljøstation 1003307998 Almegårdsvej 8, 3700 Rønne K 51
Vej & Park Bornholms Regionskommune 1004226067 Sandemandsvej 1B, 3700 Rønne H 51
Vej & Park, Bornholms Regionskommune 1004226067 Østre Ringvej 1, 3700 Rønne H 51
Vej & Park, Bornholms Regionskommune 1004226067 Sandemandsvej 1B, 3700 Rønne H 51
Vej & Park, Bornholms Regionskommune 1004226067 Sandemandsvej 1B, 3700 Rønne H 51
Vennely 1021300221 Skrokkegårdsvejen 4, 3730 Nexø HG § 1 stk. 1
Vesterbo Tjørnebyvejen 4, 3730 Neksø HG § 1 stk. 1
Victor-Vask A/S 1001734337 Sandemandsvej 5, 3700 Rønne E 60
Vognmandsfirmaet Lennart Ipsen 1001827273 Stavsdalvej 44, 3760 Gudhjem H 51
Ø Bedegadegård 1008317050 Bedegadevej 44, 3782 Klemensker H § 10
Østbornholms Bådebyggeri ApS 1001197225 Sønder Flak 11, 3730 Nexø A 53
Østbornholms Kutterservice A/S 1000085318 Værftsvej 1, 3730 Nexø A 53
Østergård 1011202426 Risevej 6, 3751 Østermarie H § 10
Østerlars Savværk 1001466793 Stavsdalvej 21, 3760 Gudhjem E 52
Østersøens Brænderi 1023124390 Gartnervangen 6, 3700 Rønne E 70
Ågård 1017584142 Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne HG § 1 stk. 1
Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel 1006422415 Birgersvej 11, 3720 Aakirkeby H 51
Årsdale Byg 1002776483 Indenmarken 24, 3740 Svaneke E 52
Aarsdale Silderøgeri 1003571108 Gaden 2, 3740 Svaneke F 56
Tilsyn
Titel Virksomhed Dato for offentliggørelse
Afgørelser
Titel Virksomhed Dato Status
Tilsynskampagner
Titel Offentliggørelsesdato
Miljøtilsynsplaner
Titel Gyldig fra Gyldig til Status
Tilsynsindberetninger
Titel Gyldig fra Gyldig til
Generelle sager
Titel Virksomhed Dato for offentliggørelse
Statistik
Antal aktive virksomheder samt tilsyn og håndhævelser for indeværende år
Myndighedens tilsynsindsats for indeværende år
Antal aktive virksomheder fordelt på virksomhedsgrupper for indeværende år.
Udførte tilsyn fordelt på tilsynskategori for indeværende år
Udførte tilsyn fordelt på tilsynstype for indeværende år