Vesthavnen, udvidelse
Grunddata
CVR-nr:
35420452
P-nr:
1003306991
Fagsystemnøgle:
02a5bd99-3e1a-4115-b7e4-59e597b25071
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Islandsvej 8
4760 Vordingborg
Matrikel:
1cz - Masnedø, Vordingborg Jorder
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
522210
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 31-05-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 04-09-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2018 Vis
Kontrol af henstilling Fysisk tilsyn 21-06-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-07-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Nyttiggørelse af jord og flyveaske til havenudvidelse - Etabe 3B 05-07-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Nyttiggørelse af jord og andet materiale - etape 4 17-12-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Lovliggørelse af midlertidig askeoplag 07-07-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis