Vordingborg Havn, Havneudvidelse
Grunddata
CVR-nr:
35420452
P-nr:
1003306991
Fagsystemnøgle:
02a5bd99-3e1a-4115-b7e4-59e597b25071
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Islandsvej 8
4760 Vordingborg
Matrikel:
1cz - Masnedø, Vordingborg Jorder
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
522210
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 31-05-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 04-09-2018 Vis
Deltilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2018 Vis
Kontrol af henstilling Fysisk tilsyn 21-06-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-07-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Nyttiggørelse af jord og flyveaske til havenudvidelse - Etabe 3B 05-07-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Nyttiggørelse af jord og andet materiale - etape 4 17-12-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Lovliggørelse af midlertidig askeoplag 07-07-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis