Holbæk Havbundssedimentdepot
Grunddata
CVR-nr:
29189447
Fagsystemnøgle:
880a9018-f718-401f-8586-e219ac3ac311
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Parallelvej 33
4300 Holbæk
Matrikel:
356an - Holbæk Bygrunde
Kommune:
Holbæk Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Holbæk kommune
Adresse:
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Telefon:
72363636
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 17-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-06-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-10-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 30-10-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 11-04-2012 Meddelelse om påbud Meddelt Vis