Vognmand Søren Madsen
Grunddata
CVR-nr:
16916137
P-nr:
1001183778
Fagsystemnøgle:
fa127c23-f2f4-4879-852d-66110cc4d20e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skovvej 1
4653 Karise
Matrikel:
9k - St. Linde By, Karise
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Vognmand Søren Madsen
Adresse:
Kratvej 4
4652 Hårlev
Email:
smtsogn@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 20-05-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status