Grunddata
Fagsystemnøgle:
57320000000443
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nybrovej 185
6851 Janderup Vestj
Matrikel:
23 - Kærup By, Janderup
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 209. Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. 
Biaktiviteter:
C 206. Anlæg for indvinding eller lagring af naturgas og gas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (jf. godkendelsesbelendtgørelsens bilag 4, punkt 30). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b]
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status