Genbrugsgården
Grunddata
CVR-nr:
14748539
P-nr:
1003277633
Fagsystemnøgle:
60c67c15-e92b-40ef-b622-a63904718286
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hørsholmvej 43
3490 Kvistgård
Matrikel:
2r - Toelt By, Humlebæk
Kommune:
Fredensborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-03-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-03-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 02-03-2018 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 21-02-2019 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 01-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 13-12-2005 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Jordkarteringsplads 05-02-2009 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Jordkarteringsplads tillæg 26-08-2009 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Sorteringsplads 08-03-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Udvidelse af driftstider 05-04-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis