Afgørelse - Jordkarteringsplads
Afgørelse - Jordkarteringsplads
Titel:
Jordkarteringsplads
Fagsystemsnøgle:
dc1d94f2-3e91-47da-a099-17eb676a6462
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
05-02-2009
Virksomhed
Navn:
Genbrugsgården
CVR-nr:
14748539
P-nr:
1003277633
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Hørsholmvej 43
3490 Kvistgård
Matrikel:
2r - Toelt By, Humlebæk

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Hørsholmvej 43
3490 Kvistgård
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
05-02-2009 00:00

.

Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
05-02-2009