Rossen Recycling Company A/S
Grunddata
CVR-nr:
34877122
P-nr:
1019257718
Fagsystemnøgle:
2fbcaf74-d5da-4ebf-9138-ed45e8c334e0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Frejasvej 5
8722 Hedensted
Matrikel:
3ao - Hedensted By, Hedensted
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 29-09-2016 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 22-10-2019 Vis
Tilsyn ifbm. ny godkendelse Fysisk tilsyn 30-04-2019 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 24-11-2022 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 05-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 28-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 28-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-12-2019 Andre forhold Vis
Indskærpelse 22-02-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-02-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-02-2024 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Ændring af vilkår 27b i miljøgodkendelsen vedrørende elektronikaffald 05-12-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 09-07-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis