BORING HØJSKOLEGÅRD A/S
Grunddata
CVR-nr:
27577539
CHR-nr:
27630
Fagsystemnøgle:
83c5f190-8ad2-47ed-8ae0-53950f91e72e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Boring 33
8763 Rask Mølle
Matrikel:
18b - Boring By, Hvirring
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
BORING HØJSKOLEGÅRD A/S
Adresse:
Boring 30
8763 Rask Mølle
Telefon:
75678808
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 21-11-2017 Vis
Tilsyn ifbm. ny godkendelse Fysisk tilsyn 18-06-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 02-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse efter §10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om opstilling af silo på Boring 33, 8763 Rask Mølle 02-07-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøtilladelse til slagtesvineproduktion på Boring 33, 8763 Rask Mølle 20-08-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis