René Planck Nielsson m.fl.
Grunddata
Fagsystemnøgle:
f384bfd9-e86b-42f6-82ab-83710d04e969
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lundby Hovedgade 141
4750 Lundby
Matrikel:
24ad - Lundby By, Lundby
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 20-08-2020 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 20-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-06-2020 Efterkommet Vis