A/S Dansk Shell
Grunddata
CVR-nr:
10373816
P-nr:
1002893194
Fagsystemnøgle:
43a44168-8b69-4e4b-8932-7a3edff6f230
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Egeskovvej 265
7000 Fredericia
Matrikel:
50a - Fredericia Kobbeljorder
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.2 Raffinering af mineralolie og gas. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
192000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-12-2015 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 17-01-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 21-02-2018 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 09-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-12-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 19-06-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-12-2019 Vis
Tilsyn, miljøuheld Fysisk tilsyn 08-07-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-06-2020 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-10-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-11-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 17-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-06-2017 Andre forhold Vis
Indskærpelse 29-06-2017 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 11-05-2017 Meddelt Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 01-11-2019 Meddelt Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 08-02-2019 Påklaget Vis
Indskærpelse 12-09-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-01-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 15-06-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 25-04-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 18-12-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 04-12-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 26-08-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 11-08-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 26-11-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 05-03-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Revurdering 21-03-2012 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering 14-02-2014 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering 21-06-2012 Revurdering Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 27-02-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 27-03-2017 Miljøgodkendelse Påklaget Vis
Miljøgodkemdelse 10-01-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 23-05-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 20-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af dampgenvindingsenhed på havneterminalen 11-12-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Midlertidig tilladelse til direkte udledning af spildevand og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 07-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MIljøgodkendelse - Transport af spildevand i eksisterende råolierør fra raffinaderi til udskibning 03-01-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Udskift af tank T-8423 29-01-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udlevering af Gas-To-Liquid (GTL) fra læsseramperne 28-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udskiftning af kedel på raffinaderiet i Fredericia. 02-11-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Opdatering af risikooplysninger 25-04-2018 Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
A/S Dansk Shell, Gasturbine Gasturbine 97,2 MW Vis
A/S Dansk Shell, Hovedskorsten Kedel 228,1 MW Vis