VEJRUP ANDELS GROVVAREFORENING A.M.
Grunddata
CVR-nr:
45231712
Fagsystemnøgle:
57300000002113
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Roustvej 241
8210 Århus V
Matrikel:
9u - ROUST BY, GRIMSTRUP
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
VEJRUP ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A.
Adresse:
Vejrup Storegade 55
6740 Bramming
Telefon:
75190054
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
E 207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindst 6 tons pr. time, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift i højst 90 på hinanden følgende dage. Grønttørring, grøntpilleproduktion, trætørring eller brændselspilleproduktion. (* jf. bilag 4, punkt 26)”
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
17-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-11-2017 Vis
14-12-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status