Faxe Miljøanlæg
Grunddata
CVR-nr:
65278316
P-nr:
1006393301
Fagsystemnøgle:
50432384-dcee-4942-820c-677a373edd23
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Præstøvej 105B
4640 Faxe
Matrikel:
4b - Tystrup By, Faxe
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-06-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-06-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-03-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 11-06-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 07-06-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til indretning af en logistikplads på Faxe Miljøanlæg 18-03-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis