Martin Lorentsen
Grunddata
CVR-nr:
25348540
P-nr:
1015647473
CHR-nr:
22961
Fagsystemnøgle:
05ebef1d-5c80-471f-b8d4-c7c44ad66cd3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ørnstrupvej 174
8781 Stenderup
Matrikel:
2a - Stenderup By, Stenderup
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
620200
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Uanmeldt gyllebeholdertilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Tilsyn - Kampagne 2 - 2018 staldanlæg Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 20-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse, efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om etablering af en lade på ejendommen Ørnstrupvej 174, 8781 Stenderup. 14-01-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis