Nexion Northern Europe A/S
Grunddata
CVR-nr:
16174394
P-nr:
1001048567
Fagsystemnøgle:
0c2a6899-44f0-4d01-9007-261e350d4d51
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Barrit Langgade 188
7150 Barrit
Matrikel:
50f - Over Barrit By, Barrit
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
A 205 Eksisterende virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, som allerede har  en Miljøgodkendelse, hvor retsbeskyttelsen stadig er gældende. Nye virksomheder er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen
Biaktiviteter:
A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af bilag 1, punkt 6.7.
A 202. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m3, men over 5 m3. Er behandlingkarrenes volumen større end 30 m3, kan din aktivitet være omfattet af punkt 2. Gå tilbage til oversigten, og find frem til 2.6.
Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
701010
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 09-05-2017 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 29-09-2022 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 17-11-2022 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 22-11-2022 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 18-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 07-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-08-2017 Efterkommet Vis