Morsholt Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
32264328
Fagsystemnøgle:
79a5ab42-0073-45e2-8579-158eaa9968a5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Favrgaardsvej 265
8300 Odder
Matrikel:
5a - Morsholt By, Odder
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ODDER KOMMUNE
Adresse:
Rådhusgade 3
8300 Odder
Telefon:
87803333
Email:
odder.kommune@odder.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
841100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-02-2016 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status