Torben Jensgaard Jakobsen
Grunddata
CVR-nr:
17575589
Fagsystemnøgle:
975d49b4-3270-4d9d-9307-fefc5fe96121
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lilliensborgvej 35
8300 Odder
Matrikel:
32a - Gylling By, Gylling
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
TORBEN JAKOBSEN
Adresse:
Horskærvej 51
8300 Odder
Telefon:
86551494
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Odder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, Klagesag Fysisk tilsyn 09-02-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status