Jens H. Hansen ApS
Grunddata
CVR-nr:
34088721
Fagsystemnøgle:
7ace6da5-aec0-406a-bb70-9411b9bd5aca
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fladagervej 2
4750 Lundby
Matrikel:
15a - Svinø By, Køng
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JENS H. HANSEN ApS
Adresse:
Symbiosen 9A, 1
4683 Rønnede
Telefon:
55769137
Email:
jens.Hansen@j-hh.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 03-04-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-11-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status