Søren Hemming Madsen
Grunddata
CVR-nr:
25994639
CHR-nr:
14707
Fagsystemnøgle:
c45011d6-79a3-4aa9-a455-4631f50ba3a2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Avnøvej 19
4750 Lundby
Matrikel:
2b - Sallerupgård Hgd., Køng
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Søren H Madsen
Adresse:
Togårdsvej 17
4750 Lundby
Telefon:
20649964
Email:
soren@salsbjerggaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-08-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til vinteropstaliing 04-08-2021 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis