Erik Valentin Harby
Grunddata
CVR-nr:
17252208
CHR-nr:
87256
Fagsystemnøgle:
aa75e32d-7654-4252-9aba-856e73373a3b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vesternæsvej 7
4793 Bogø By
Matrikel:
21d - Bogø By, Bogø
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Tanggaarden v/Erik Valentin Harby
Adresse:
Vesternæsvej 7
4793 Bogø By
Telefon:
40506516
Email:
valentin@os.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 17-06-2016 Vis
Andre tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status