PER E SKOV JENSEN
Grunddata
CVR-nr:
21240672
P-nr:
1000208108
CHR-nr:
104538
Fagsystemnøgle:
bd18b125-0bb8-46c2-8d01-5e19b3f7d8a5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Røddingevej 41
4780 Stege
Matrikel:
5a - Røddinge By, Damsholte
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
15000
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 26-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-02-2017 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 04-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-03-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 23-04-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 06-09-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 01-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 01-05-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-12-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 16-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 26-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 02-08-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-03-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 04-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 02-08-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 16-12-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b 27-08-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis