Lundbechlund Smågriseproduktion I/S
Grunddata
CVR-nr:
35504532
P-nr:
1019014483
CHR-nr:
99213
Fagsystemnøgle:
88235800-20c0-4c1b-92a5-8170867a19c5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Langbjergvej 8
7140 Stouby
Matrikel:
6a - Hyrup By, Stouby
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a, stk 2 nr. 1 - Sohold som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017(kategori 1a) Sohold må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har1) flere end 750 stipladser til søer,
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 23-10-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 08-06-2016 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 12-12-2019 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 09-12-2021 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 21-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse § 16a IE-husdyrbrug på Langbjergvej 8, 7140 Stouby 12-05-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af soproduktion på Langbjergvej 8, 7140 Stouby 21-04-2010 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Afgørelse efter husdyrlovens § 47 - afgørelsen kan ikke påklages 18-04-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Bortfaldet/Ophævet Vis
20130418 Bilag 5 i miljøgodkendelse af den 21-04-2010 Langbjergvej 8 7140 18-04-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Bortfaldet/Ophævet Vis