Naturstyrelsen storstrøm
Grunddata
CVR-nr:
33157274
Fagsystemnøgle:
6835cfc3-d623-4b4f-8cd1-20e1d50367d3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ulvshalevej 283
4780 Stege
Matrikel:
244a - Ulvshale, Stege Jorder
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Naturstyrelsen
Adresse:
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Telefon:
72543000
Email:
nst@nst.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Husdyranlæg unden for Hbl Fysisk tilsyn 17-02-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status