Visiteringsplads for jord fra vejarbejde (PKIE)
Grunddata
CVR-nr:
29189811
Fagsystemnøgle:
57320000002056
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Oksbølvej 36
2635 Ishøj
Matrikel:
7000c - HYLLERSLEV BY, JANDERUP
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Varde kommune
Adresse:
Bytoften 2
6800 Varde
Telefon:
79946800
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b]
Branchekode:
841100
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
25-07-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 25-07-2017 Vis
23-11-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 23-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status