Norsminde Lystbådehavn s/i
Grunddata
CVR-nr:
82935010
Fagsystemnøgle:
d2dfaf5b-5baa-4f84-b55e-dc95d8bc43a8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl Krovej 1T
8300 Odder
Matrikel:
9dr - Kysing By, Saksild
Kommune:
Odder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
NORSMINDE LYSTBÅDEHAVN S/I
Adresse:
Hørmarken 7
8362 Hørning
Email:
havnen@norsmindehavn.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b]
Branchekode:
932910
Myndighed
Miljømyndighed:
Odder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 07-11-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 13-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status