Heide dressage
Grunddata
CVR-nr:
40693459
Fagsystemnøgle:
27e29d6b-3b90-4556-bff2-0c51f3caf12c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl Skovvej 106
4300 Holbæk
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Gl. Skovvej 106
4300 Holbæk
Telefon:
40845241
Email:
cecilieheides@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Holbæk Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16b miljøtilladelse til hestehold - Gl. Skovvej 106 19-02-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis