Jeanette Hartung
Grunddata
Fagsystemnøgle:
336313fb-01d1-4efe-9659-dacdf51547c5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ålborgvej 21
4793 Bogø By
Matrikel:
6b - Bogø By, Bogø
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 05-07-2018 Vis
Tilsyn - Husdyranlæg unden for Hbl Fysisk tilsyn 16-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 05-07-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 05-07-2018 Efterkommet Vis