I/S -Jespersen
Grunddata
CVR-nr:
40097066
P-nr:
1024223198
CHR-nr:
21092
Fagsystemnøgle:
429142c2-fbee-403d-850c-9c0bc2251763
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gludvej 79
7130 Juelsminde
Matrikel:
10a - Sønderby By, Glud
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 15-11-2019 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 20-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af malkekvægsproduktionen Gludvej 79, 7130 Juelsminde 19-06-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om udledning af tag- og overfladevand fra Gludvej 79, 7130 Juelsminde i Kællingegrøften 15-01-2019 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Afgørelse om anmeldelse efter § 10 om maskinhus på Gludvej 79, 7130 Juelsminde 17-03-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af malkekvægsproduktionen Gludvej 79, 7130 Juelsminde 14-03-2023 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis