Hornsyld recycling ApS
Grunddata
CVR-nr:
37507237
P-nr:
1025630781
Fagsystemnøgle:
15a4cd87-7d6b-4428-acbb-6e7f1bba5871
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivænget 11
8783 Hornsyld
Matrikel:
3bn - Hornsyld By, Nebsager
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - diverse forhold Fysisk tilsyn 22-04-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 12-08-2020 Vis
Tilsyn - opfølgning på påtale Fysisk tilsyn 26-08-2020 Vis
Tilsyn - opfølgning på påtale Fysisk tilsyn 11-11-2020 Vis
Tilsyn - opfølgning på påtale Fysisk tilsyn 30-11-2020 Vis
Tilsyn - opfølgning på påtale Fysisk tilsyn 16-12-2020 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 26-01-2021 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 01-02-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 18-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 09-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-11-2020 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL §72 15-05-2020 Efterkommet Vis
Forbud - se note 28-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 14-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 18-12-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 09-11-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelsen af 9. november 2018 25-06-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis