Christel Ebbe Rasmussen m.fl.
Grunddata
CHR-nr:
129035
Fagsystemnøgle:
971a7a6a-374a-48f6-94d1-5e8c90ff7965
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stivænget 4
4773 Stensved
Matrikel:
33 - Skovhuse By, Ø. Egesborg
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse efter husdyrlovens § 16b 22-01-2021 Husdyrtilladelse Meddelt Vis