Hans Sommer Møller
Grunddata
CVR-nr:
72414519
CHR-nr:
45553
Fagsystemnøgle:
55320000001580
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lydumvej 50
6830 Nørre Nebel
Matrikel:
5a - Lydum By, Lydum
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HANS SOMMER MØLLER
Adresse:
Nr. Lydumvej 41
6830 Nørre Nebel
Telefon:
75287042
Email:
jrmhsm@bbsyd.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
22-03-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 22-03-2017 Vis
08-04-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-04-2019 Vis
06-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
30-08-2016 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 30-08-2016 Efterkommet Vis
06-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken 06-08-2019 Efterkommet Vis
06-08-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) 06-08-2019 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om § 12-miljøgodkendelse 09-01-2017
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
24-05-2017 00:00:00, Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 24-05-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
22-05-2019 00:00:00, Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år 22-05-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis